Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Grafika ilustracyjna przedstawiająca pracę zdalną.

Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie oraz Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają na konferencję pt. „Praca zdalna w praktyce. Bezpieczeństwo w sieci – ochrona danych osobowych”.

Praca zdalna była dla pracodawców dużym wyzwaniem, szczególnie w okresie pandemii. Obecnie istnieją już narzędzia ułatwiające zdalne wykonywanie obowiązków, ale dla firm i instytucji nadal stanowi problem m.in. z uwagi na bezpieczeństwo danych. Istnieje obawa o dostęp do systemów i dokumentów przez osoby niepowołane.

Konferencja ma na celu wskazanie problemów oraz zaprezentowanie istniejących, praktycznych rozwiązań w tej dziedzinie. Jest adresowana przede wszystkim do instytucji samorządowych, organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz przedsiębiorców.

Odbędzie się w budynku A1 (mała aula) Uniwersytetu Rzeszowskiego przy Al. T. Rejtana 16c w Rzeszowie 12 grudnia 2023 r. o godz. 10:00.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału i podanie liczby zgłoszonych uczestników do dnia 8 grudnia 2023 r.

Rejestracja uczestników pod adresem e-mail: promocja@rzeszow.pip.gov.pl lub pod numerami tel.: 17 71 72 007, 17 71 72 057.

Program konferencji

9:15 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:20 Powitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki
Karol Kucaj, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
10:20 – 10:45 „Praca zdalna – tryb wprowadzania i zasady wykonywania, ze szczególnym uwzględnieniem roli związków zawodowych”
dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych 
i Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, UR
10:45 – 11:05 „Uprawnienia kontrolno-nadzorcze Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie pracy zdalnej”
Zbigniew Kapała, starszy inspektor pracy – specjalista, OIP Rzeszów
11:05 – 11:25 „Czy praca zdalna z dowolnego miejsca jest możliwa na podstawie przepisów k.p.?”
Nadia Harris, ekspert pracy zdalnej i hybrydowej, Uniwersytet Northwestern Illinois
11:25 – 11:45 „Bezpieczeństwo pracy zdalnej”
dr inż. Marcin Ochab, Pełnomocnik Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa, UR
11:45 – 12:15 „Praca zdalna w dobie zagrożeń cyberprzestrzeni. Skuteczne praktyki ochrony danych osobowych i informacji”
Dominik Tylman, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie
12:15 – 12:35 „Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej”
Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
12:35 – 12:50 Przerwa
12:50 – 13:20 Sesja panelowa I: „Wątpliwości w praktycznym stosowaniu pracy na odległość”
moderator: nadinspektor pracy Barbara Czarnek, OIP Rzeszów
uczestnicy: dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR
Zbigniew Kapała, starszy inspektor pracy – specjalista
Nadia Harris, ekspert pracy zdalnej i hybrydowej
13:20 – 13:50 Sesja panelowa II: „Jak dobrze zabezpieczyć pracę zdalną”
moderator: Piotr Matuła, Kierownik Sekcji Analiz, OIP Rzeszów
uczestnicy: Dominik Tylman, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie
dr inż. Marcin Ochab, Pełnomocnik Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa, UR
mgr Krystian Antochów, Inspektor Ochrony Danych, UR
13:50 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Galeria

Brak dodatkowych informacji
Udostępnij:

Weź udział

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

Logo PIP

Menu