Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Kontakt

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania


Jak złożyć skargę?

Twój pracodawca naruszył przepisy prawa pracy? Jako pracownik masz prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Możesz również złożyć skargę do Państwowej Inspekcj ...

Dowiedz się więcej

Zgłoś wypadek

Infolinia wypadkowa dla Województwa Podkarpackiego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie: działająca w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w ...

Dowiedz się więcej

Chcesz się z nami skontaktować?

Porady prawne telefoniczne

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów:

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00.


Porady prawne osobiste

Bezpłatne porady prawne osobiste udzielane są pracownikom i pracodawcom:


Dodatkowe formy porad

Porady dedykowane pracownikom i pracodawcom branży budowlanej udzielane są w piątki, w godzinach 9:00 – 14:00, pod numerem telefonu 533 411 932.

Porady dedykowane zagadnieniom legalności zatrudnienia oraz dla młodych pracowników podejmujących prace sezonowe udzielane są we wtorki, w godzinach 11:00 – 14:00, pod numerem telefonu 532 418 986.


Porady prawne elektroniczne

* Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Pisma anonimowe nie będą rozpatrywane.


Główny Inspektorat Pracy

Bezpłatne porady prawne udzielane są również przez Główny Inspektorat Pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 pod numerami telefonu:

Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania.

Szukaj

Logo PIP

Menu