Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu „Zagrożenia wypadkowe - profilaktyka zagrożeń w środowisku pracy związanym z energetyką” w dniu 23 lipca br.