Briefing prasowy o działaniach prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

W dniu 02 września 2020 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbył się briefing prasowy Pani Barbary Kiełt - Okręgowego Inspektora Pracy oraz Pani Anety Gronowicz - Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy z udziałem przedstawicieli mediów regionalnych: TVP3 Rzeszów, Polskiego Radia Rzeszów, Radia VIA oraz Gazety codziennej Super Nowości.

W trakcie spotkania z przedstawicielami mediów Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przedstawiło informacje z działań prowadzonych w ramach ograniczania zagrożeń związanych z COVID-19.

Pani Barbara Kiełt - Okręgowy Inspektor Pracy poinformowała zebranych przedstawicieli mediów, w szczególności o działaniach kontrolno-nadzorczych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie na terenach powiatów województwa podkarpackiego, w których wprowadzono zwiększone obostrzenia sanitarne; jak również przekazała informacje dotyczące kontroli PIP w zakresie prawidłowego stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem.

Okręgowy Inspektor Pracy w trakcie briefingu, poinformowała również o zawarciu w dniu 5 sierpnia 2020r. porozumienia o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej na szczeblu wojewódzkim pomiędzy Okręgowym Inspektorem Pracy a Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, w którym Strony zobowiązały się do współpracy i wzajemnej wymiany informacji w zakresie swoich kompetencji i obowiązków.

Ponadto Pani Aneta Gronowicz - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w trakcie spotkania przekazała informacje dotyczące uruchomienia programu profilaktycznego „Bezpiecznie w szkole”. Informacje powyższe dotyczyły założeń programu, którego celem jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii.