Na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniach 5 i 6 października 2021 r. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Wokół pojęcia pracownika i pracodawcy”.