• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.05.2023

Seminarium „Praca na wysokości”

„Praca na wysokości – wymagania prawne” to tytuł seminarium jakie odbyło się w dniu 25 maja br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. Seminarium zostało zorganizowane w wyniku współpracy Okręgowego Inspektoratu  Pracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Rzeszowie. Spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy Służby bhp z województwa podkarpackiego, w tym członkowie Stowarzyszenia otworzył Pan Karol Kucaj p.o. Okręgowego Inspektora Pracy wskazując na skutki aktywizacji zagrożeń związanych z wykonywaniem tego rodzaju prac oraz rolę osób funkcyjnych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, w tym służby bhp.

W części merytorycznej seminarium Pan Marek Gołaś – starszy inspektor pracy specjalista wygłosił wykład obejmujący zagadnienia związane z przygotowaniem pracowników do pracy, stanowisk pracy oraz doborem odpowiedniego wyposażenia roboczego i środków ochrony niezbędnych do bezpiecznego wykonywania prac na wysokości. Przedstawił także przykłady zastosowań różnego rodzaju sprzętu pomocniczego i środków ochrony omawiając jednocześnie wymagania wynikające z przepisów bhp obowiązujących w tym zakresie.

W seminarium w wziął udział Pan Marek Krawczyk inspektor Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Lublinie Biuro w Rzeszowie, który omówił zagadnienia związane z użytkowaniem urządzeń transportu bliskiego przeznaczonych do wykonywania pracy na wysokości.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz popularyzacji dobrych praktyk pozwalających na minimalizację ryzyka związanego z wykonywaniem prac, określanych jako szczególnie niebezpieczne, będących tematem przewodnim seminarium.

W seminarium wzięło udział 19 osób wykonujących zadana służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Seminarium „Praca na wysokości”
 


GIP Przejdź do GIP