• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.05.2023

Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy

Grafika szkolenie dla społecznych inspektorów pracy.
 

Na wniosek Zarządu Regionu Podkarpackiego NSZZ Solidarność’80 w dniu 18 maja br. Pani Małgorzata Bielawka inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przeprowadziła szkolenie dla społecznych inspektorów pracy oraz przedstawicieli zakładowych organizacji związków zawodowych z terenu województwa podkarpackiego.

Podczas szkolenia, które odbyło się w Myczkowie koło Polańczyka omówiono zmiany w przepisach prawa pracy, które miały miejsce w ostatnim czasie. Szczególną uwagę zwrócono na uregulowania związane z wykonywaniem pracy zdalnej oraz dotyczące zasad prowadzenia w zakładach pracy kontroli trzeźwości.

Omówiono także zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów Kodeksu pracy, dotyczące m.in. udzielania zwolnień od pracy z uwagi na działanie siły wyższej, sprawowania opieki nad chorą osobą dorosłą oraz urlopów rodzicielskich.

Podczas dyskusji, która wywiązała się podczas spotkania inspektor pracy odpowiadała na pytania uczestników, rodzące się w trakcie bieżącej działalności związkowej w zakładach pracy, z zakresu prawa pracy.

Przedstawiciel OIP w Rzeszowie podczas szkolenia dla społecznych inspektorów pracy.
 


GIP Przejdź do GIP