• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.05.2023

Tydzień bezpieczeństwa na podkarpackich budowach

„Tydzień bezpieczeństwa” to wspólne przedsięwzięcie Państwowej Inspekcji Pracy oraz firm budowlanych - sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy polskich na budowach. Tegoroczna już dziesiąta edycja tego przedsięwzięcia przebiegała pod hasłem: „STOP ma moc. Uważam nie narażam”.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie nawiązał współpracę z przedstawicielami przedsiębiorstw - sygnatariuszy Porozumienia: ERBUD S.A., MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., BUDIMEX S.A., STRABAG Sp. z o.o., prowadzących budowy na terenie województwa podkarpackiego.

W dniach od 15 do 19 maja 2023 r. przeprowadzono 5 szkoleń dla przedstawicieli współwykonawców inwestycji, których generalnymi wykonawcami były przedsiębiorstwa – sygnatariusze „Porozumienia dla bezpieczeństwa”.

Tego rodzaju spotkania odbyły się na budowach: Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie ERBUD S.A., Centrum Komunikacyjnego w Rzeszowie realizowanej przez BUDIMEX S.A., odcinka drogi ekspresowej S-19 „Rzeszów Południe - Babica”, którego generalnym wykonawcą jest MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., odcinka drogi wojewódzkiej Rzeszów – Jasionka realizowanej przez BUDIMEX S.A. oraz w siedzibie rzeszowskiego oddziału firmy STRABAG Sp. z o.o.

Ponadto przeprowadzono szereg szkoleń dla przedstawicieli przedsiębiorstw, nie zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, realizujących duże inwestycje budowlane na terenie naszego województwa.

Podczas spotkań inspektorzy pracy omawiali zagrożenia wypadkowe, które mogą wystąpić podczas wykonywania poszczególnych rodzajów robót prowadzonych na budowach, metody ich ograniczania oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu organizacji robót budowlanych. Inspektorzy pracy omawiali także najczęściej stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości z zakresu bhp oraz przykłady wypadków przy pracy na budowach, zwracając jednocześnie uwagę na zakres odpowiedzialności osób nadzorujących zatrudnianych pracowników.

Szkoleniom towarzyszyło szereg wydarzeń takich jak ćwiczenia akcji ratowniczej podczas, której ewakuowano operatora z kabiny żurawia budowanego o wysokości 40 m, prowadzone przez grupę wysokościową z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, czy też pokazy sprzętu pozwalającego w sposób bezpieczny wykonywać prace na wysokości oraz w wykopach, których prowadzenie niesie ze sobą ryzyko wypadkowe o najpoważniejszych skutkach. Odbywały się także szkolenia udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, prowadzone przez specjalistów w tym zakresie bezpośrednio na budowie z udziałem pracowników tam zatrudnianych.

Tydzień bezpieczeństwa to jedno z przedsięwzięć jakie Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie realizuje w br. w ramach trzyletniej kampanii prewencyjno-kontrolnej „Budowa. STOP wypadkom!” 2022 – 2024.

Tydzień bezpieczeństwa na podkarpackich budowach.
 


GIP Przejdź do GIP