• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.05.2023

Ćwiczenia akcji ratowniczej na urządzeniach wysokich napięć

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie kontynuując inicjatywę propagowania wiedzy i zwiększania świadomości w zakresie przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych, zainaugurowaną konferencją pn. ŚWIADOMY = BEZPIECZNY”.

Pan Karol Kucaj p.o. Okręgowego Inspektora Pracy zaprosił do współpracy przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, oraz Polskiego Czerwonego Krzyża inicjując przeprowadzenie ćwiczeń akcji ratowniczej na urządzeniach wysokich napięć z udziałem ww. służb.

Pomysł zorganizowania tego rodzaju wydarzenia spotkał się aprobatą Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz  Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK. Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z kolei wyraził zgodę i zapewnił wsparcie logistyczne na przeprowadzenie ćwiczeń na urządzeniach będących w dyspozycji PSE jako operatora systemu przesyłowego.

W dniu 12 maja br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli instytucji i służb zaangażowanych w organizację ćwiczeń. Podczas spotkania dokonano ustaleń dotyczących działań organizacyjnych i wskazano cele jakie zamierza się osiągnąć poprzez ich organizację. Jako główny cel wskazano wypracowanie procedur postępowania i koordynacji działań poszczególnych służb i instytucji w sytuacji kryzysowej, wymagającej ratowania życia i zdrowia ludzkiego w przypadku wystąpienia zdarzeń wypadkowych na obiektach infrastruktury elektroenergetycznej, w tym  urządzeniach wysokich napięć.

Spotkanie robocze przedstawicieli instytucji i służb zaangażowanych w organizacje ćwiczeń.
 


 


GIP Przejdź do GIP