• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

27.04.2023

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy niebezpiecznych substancji unikamy”- etap wojewódzki rozstrzygnięty

Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w dniu 21 kwietnia br. wziął udział w pracach Kapituły XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci.

Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Prace wykonane przez uczestników Konkursu, tak różne pod względem technicznym, dotyczą jednego, ważnego tematu – zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania substancji niebezpiecznych w  gospodarstwach rolnych.

Zgodnie z regulaminem, prace zostały ocenione w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, walory estetyczne pracy oraz oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym oraz ochrona środowiska naturalnego

Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie oraz przedstawiciela Wojewódzkiej Biblioteki w Rzeszowie oceniła prace i wyłoniła laureatów.

W I grupie wiekowej (klasy 0-3)

I miejsce – Łucja Zając - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lubatówce;

II miejsce – Nikola Stasik - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ppłk Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach;

III miejsce – Zofia Bielak - Szkoła Podstawowa w Domostowej.

 

W II grupie wiekowej (klasy 4-8)

I miejsce – Szymon Kozyra – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzózie Królewskiej;

II miejsce – Miłosz Szymański  – Szkoła Podstawowa w Hucisku;

III miejsce – Dawid Ozga – Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej.

Gala podsumowująca etap wojewódzki konkursu odbędzie się 2 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim . Nagrody dla laureatów konkursu ufundowały instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wsi tj.  OR KRUS w Rzeszowie, PIP OIP w Rzeszowie, KOWR OT w Rzeszowie, ARiMR OR w Rzeszowie, Marszałek Województwa Podkarpackiego, PIR w Trzebownisku oraz PODR w Boguchwale.

Komisja konkursowa podczas oceny prac XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy niebezpiecznych substancji unikamy”.
 


GIP Przejdź do GIP