• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.04.2023

IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym – rozstrzygnięty

Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w dniu 19 kwietnia br. wziął udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, która oceniła nadesłane rymowanki zarówno pod względem merytorycznym oraz oryginalności i pomysłowości przekazanych treści zgodnie z tematem konkursu. Ocena prac odbyła się w formie hybrydowej.

Uczniowie szkół podstawowych mogli wykazać się talentem w konkursie literackim zorganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Podkarpacką Izbą Rolniczą .

Celem konkursu było promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służyła upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wynikających z użytkowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwach rolnych.

Do konkursu zaproszone zostały dzieci urodzone w latach 2008-2012, przy czym jeden z rodziców lub opiekunów prawnych powinien podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Komisja konkursowa spośród 89 zgłoszonych prac wyłoniła laureatów i przyznała wyróżnienia:

I miejsce – Jakub Kot zam. Ropczyce;

II miejsce – Emilia Pecka zam. Białka;

III miejsce – Kacper Frączek zam. Huta Stara.

Nagrody dla laureatów ufundowała Centrala KRUS, PIP OIP w Rzeszowie, PODR w Boguchwale oraz PIR w Trzebownisku. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 2 czerwca w Sali Plenarnej Urzędu Marszałkowskiego.

Wszystkim laureatom gratulujemy.

Plakat IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.
 

 


GIP Przejdź do GIP