• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.04.2023

Szkolenie online w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”

W dniu 21 kwietnia 2023 r. odbyło się szkolenie online w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”. Na szkolenie zaproszono przedsiębiorców zatrudniających do 20 pracowników.

Podczas szkolenia przedstawiono pracodawcom ideę programu opartą na samokontroli, poinformowano również jak przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (Listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, będą mogli zidentyfikować występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenić ich skalę oraz określić sposoby i terminy ich likwidacji.

Inspektorzy pracy Pani Barbara Czarnek nadinspektor pracy oraz Pan Marek Gołaś starszy inspektor pracy – specjalista, zapoznali pracodawców z przepisami z zakresu prawnej ochrony pracy w tym m.in. z zagadnieniami dotyczącymi zawierania umów o pracę, umów cywilnoprawnych, czasu pracy, wynagrodzeń za pracę, urlopów wypoczynkowych, wypowiedzeń umów o pracę oraz ustalonymi ostatnio zmianami w tym zakresie.

Omówili także tematykę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zagadnienia przygotowania pracowników do pracy, wymagań bezpieczeństwa dla obiektów i pomieszczeń pracy oraz wyposażenia roboczego, obowiązków pracodawcy w zakresie identyfikacji i redukcji czynników szkodliwych w środowisku pracy.

W szkoleniu wzięło udział 15 pracodawców i ich przedstawicieli.

Szkolenie online w ramach programu prewencyjnego "Zdobądź Dyplom PIP"
 


GIP Przejdź do GIP