• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.04.2023

Szkolenie w ramach programu „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w dniu 19 kwietnia 2023 r. odbyło się szkolenie w ramach programu „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”.

Adresatami programu są małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych branż. Głównym celem programu prewencyjnego jest popularyzacja prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem w pracy i prewencji wypadkowej oraz wsparcie merytoryczne polskich firm.

Udział w bezpłatnym szkoleniu i programie prewencyjnym to szansa dla pracodawcy na pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie oraz przygotowanie się do kontroli PIP, przy fachowej pomocy inspektorów pracy.

Spotkanie w siedzibie OIP otworzył Pan Karol Kucaj p.o. Okręgowego Inspektora Pracy, który witając uczestników przedstawił ogólne założenia i cele programu oraz życzył wytrwałości w podejmowaniu działań mających na celu poprawę stanu warunków pracy w zakładach.

Podczas szkolenia przedstawiono pracodawcom ideę programu opartą na samokontroli oraz przekazano bezpłatne materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa pracy. Prowadzący szkolenie inspektor pracy przedstawił zagadnienia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach zwracając szczególną uwagę na metodykę dokonywania oceny ryzyka zawodowego jako narzędzia do ciągłego doskonalenia. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie działań podejmowanych w zakładach pracy na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy.

W szkoleniu wzięło udział 38 osób reprezentujących 32 przedsiębiorstwa różnych branż, działających na terenie województwa podkarpackiego.

Zakończenie przez pracodawcę działań korygujących, poddanie się kontroli sprawdzającej inspektora pracy i jej pozytywny wynik stanowią warunki otrzymania przez pracodawcę zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”.

Pan Karol Kucaj p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie podczas szkolenia "Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym".
 


GIP Przejdź do GIP