• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.04.2023

Obradowała Rada ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie działająca przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Rzeszowie

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w dniu 12 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Rzeszowie. Spotkanie odbyło się z udziałem kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Uczestników spotkania powitał Pan Karol Kucaj p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie, który przedstawił główne kierunki działania Urzędu na rzecz poprawy warunków pracy oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy na podkarpackich budowach.

Podczas spotkania omówiono m.in. stan bezpieczeństwa pracy na budowach realizowanych na terenie województwa podkarpackiego na podstawie wyników kontroli inspektorów pracy przeprowadzonych w 2022, tj. w pierwszym roku kampanii „Budowa STOP wypadkom” zaplanowanej przez Państwową Inspekcje Pracy na lata 2022 - 2024.

Biorący udział w posiedzeniu Pan Grzegorz Stęchły  p.o. Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie ds. Nadzoru przedstawił m.in. dane statystyczne oraz przykłady wypadków przy pracy jakie miały miejsce w ostatnim okresie na Podkarpaciu. Wskazał także na wnioski wynikające z podsumowania wyników kontroli prowadzonych na polskich budowach, w tym na terenie naszego województwa.

Uczestnicy spotkania posiedzenia Rady ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Rzeszowie.
 


GIP Przejdź do GIP