• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.04.2023

Targi Pracy OHP

Przedstawiciele OIP w Rzeszowie w dniu 4 kwietnia br. uczestniczyli w Targach Pracy zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Rzeszowie oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, gdzie Targi się odbyły.

Uroczystego otwarcia Targów Pracy dokonał Pan Jerzy Cypryś Komendant Wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy, który jednocześnie podkreślił doniosłą rolę Państwowej Inspekcji Pracy w służbie pracownikom, a także pracodawcom. Wskazał także, iż młodzi ludzie potrzebują wsparcia ze strony  Państwowej Inspekcji Pracy przed podjęciem pierwszej pracy.

Uczestnictwo w Targach Pracy zapewniło  uczestnikom wgląd do bazy ofert pracy, praktyk
i staży zaproponowanych przez pracodawców a także skorzystanie z bezpłatnych porad na przygotowanym stoisku informacyjno-promocyjnym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.   Prezentowane na stoisku foldery i materiały promocyjne, wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.  

Targ pracy OHP.
 


GIP Przejdź do GIP