• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

12.04.2023

Nadinspektor pracy Barbara Czarnek w programie „Gość” TVP3 Oddział w Rzeszowie

W dniu 11 kwietnia 2023 r. nadinspektor pracy Barbara Czarnek wzięła udział w programie "Gość" TVP3 Oddział w Rzeszowie, jako ekspert z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy.

W trakcie programu przekazała informacje o aktualnych zmianach w kodeksie pracy tj. obecnych zasadach wykonywania pracy zdalnej i przeprowadzania badania trzeźwości pracowników, nowych instytucjach prawa pracy tj. urlopie opiekuńczym i zwolnieniu od pracy „z powodu działania siły wyższej", możliwościach składania wniosków o zmianę warunków pracy na bardziej dogodne dla pracownika, dłuższych przerwach w pracy, zmianach dotyczących umowy na czas określony oraz znacznym rozszerzeniu zakresu informacji o warunkach zatrudnienia, które pracodawca winien przekazać pracownikowi w ciągu 7 dni od zatrudnienia.  

Zachęcała też do korzystania z poradnictwa prawnego udzielanego bezpłatnie przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.

Nadinspektor pracy Barbara Czarnek w programie „Gość” TVP3 Oddział w Rzeszowie
 


GIP Przejdź do GIP