• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.04.2023

Zapraszamy na seminarium pt. "Materiały niebezpieczne pod kontrolą"

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Rzeszowie zaprasza na wydarzenie pn. "Materiały niebezpieczne pod kontrolą".

Przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy.

W ramach seminarium omówione zostaną następujące tematy:

1. Podstawy prawne dotyczące magazynowania i pracy z materiałami niebezpiecznymi.

2. Wyposażenie magazynu chemicznego – praktyczne przykłady rozwiązań zgodnych z przepisami – kiedy i gdzie stosować.

3. Reagowanie na awarie środowiskowe.

4. Prawidłowe użycie urządzeń awaryjnych tj. natrysków bezpieczeństwa i oczomyjek.

5. Składowanie, magazynowanie i transport baterii jonowo - litowych.

Plakat
 


GIP Przejdź do GIP