• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.03.2023

XVI Europejskie Targi Pracy pod Patronatem Honorowym OIP w Rzeszowie

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie Pan Bartosz Pittner Nadinspektor pracy/Koordynator Sekcji Legalności Zatrudnienia oraz Pani Liubov Antoniak pracownik Sekcji Prawnej, Prewencji i Promocji w dniach 1 i 2 marca br. uczestniczyli w XVI Europejskich Targach Pracy, zorganizowanych przez Międzynarodowe Targi Rzeszowskie. Nad targami honorowy patronat objął Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

Tegoroczna edycja EUROPEJSKICH TARGÓW PRACY, tak jak edycja poprzednia była adresowana m.in. do obywateli Ukrainy, którzy wskutek wojny osiedlili się na Podkarpaciu i chcą się aktywizować zawodowo.

W targach uczestniczyli pracodawcy poszukujący kadry, w tym również stażystów i praktykantów, firmy szkoleniowe, biura pośrednictwa pracy, instytucje wspomagające aktywizację zawodową.

Wydarzeniem towarzyszącym były zorganizowane równolegle XVII Targi Edukacyjne EDU SALON 2023.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zorganizował stoisko promocyjno - informacyjne PIP na tej największej organizowanej na Podkarpaciu imprezie targowej. Na stoisku tym wystawcy, jak i odwiedzający targi mogli zapoznać się i skorzystać z szerokiej gamy wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy, adresowanych zarówno do pracodawców, jak i pracowników. Mieli także możliwość uzyskania bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży wchodzącej na rynek pracy uczestniczącej w tym wydarzeniu cieszyły się porady dotyczące podjęcia pierwszej pracy oraz form zatrudnienia.

Udział w targach był również znakomitą okazją do rozpropagowania programów prewencyjnych i informacyjnych, a także konkursów Państwowej Inspekcji Pracy, adresowanych do pracodawców różnych branż, a także do szerszego zainteresowania problematyką legalności zatrudnienia w tym cudzoziemców. Odwiedzający nasze stoisko obywatele Ukrainy mogli również skorzystać z porad i uzyskać informacje w języku ukraińskim od przedstawiciela naszego Urzędu posiadającego umiejętność biegłego posługiwania się tym językiem. Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

 

Stoisko PIP OIP w Rzeszowie na XVI Europejskich Targach Pracy.
 


GIP Przejdź do GIP