• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.02.2023

O rolnictwie i działalności OIP w Rzeszowie na antenie Radia Rzeszów

Gościem audycji Radia Rzeszów pn. „Gospodarski Poranek” w dniu 23 lutego 2023 r. był przedstawiciel Sekcji Prawnej, Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie Pani Małgorzata Jacek.

Podczas audycji omówiła ona zagrożenia występujące w gospodarstwach rolnych związane z niewłaściwym przechowywaniem niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów i paliw.

Wywiad ten był również okazją do zaproszenia dzieci z terenów wiejskich do udziału w konkursie plastycznym organizowanym m.in. przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Konkurs pod hasłem "Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy" jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwach rolnych oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci oraz zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania substancji niebezpiecznych w gospodarstwach rolnych.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez współorganizatorów oraz patronów konkursu.

Więcej szczegółów tj. sposób zgłaszania prac do konkursu oraz warunki uczestnictwa określa Regulamin konkursu

Zapraszamy do odsłuchania audycji: https://radio.rzeszow.pl/audycje/gospodarski-poranek-23-02-2

 

Plakat XIII Ogolnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bezpiecznie na wsi mamy niebezpiecznych substancji unikamy
 


GIP Przejdź do GIP