• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.02.2023

Szkolenie dla młodzieży Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, przedstawiciele Sekcji Prawnej, Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie Pan Marek Gołaś starszy inspektor pracy – specjalista oraz Pan Piotr Mulak specjalista przeprowadzili w dniu 21 lutego br. zajęcia dla młodzieży.

Celem tego rodzaju przedsięwzięć jest przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy z zasobem wiedzy niezbędnym do świadomego dokonywania wyborów dotyczących zatrudnienia a także propagowanie szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa w przyszłym życiu zawodowym.

W trakcie spotkania omówione zostały wady i zalety różnych form zatrudnienia oraz podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwrócono również uwagę na zagrożenia wypadkowe związane z wykonywaniem pracy. Na przykładzie wypadków przy pracy z udziałem młodych pracowników omówiono najczęściej występujące w procesach pracy zagrożenia, ich źródła oraz przyczyny zdarzeń wypadkowych.

Uczestnicy mogli także skorzystać z materiałów promocyjnych oraz publikacji wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy, tj. tematycznych ulotek, poradników i broszur, które trafiły do pracowni szkolnych.

Szkolenie naszych przedstawicieli odbyło się w ramach prowadzonego przez OIP programu „Kultura Bezpieczeństwa", w którym uczestniczyło 140 uczniów.

 

Przedstawiciele OIP podczas szkolenia młodzieży w Leżajsku
 


GIP Przejdź do GIP