• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

10.02.2023

Dyżur ekspercki na antenie Polskiego Radia Rzeszów

W dniu 10 lutego 2023 r. w godzinach 630– 900 w ramach działalności informacyjnej z zakresu prawa pracy Pani Barbara Czarnek Nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie wzięła udział w porannej audycji Polskiego Radia Rzeszów „Kalejdoskop Dnia”. Jako ekspert z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy podczas telefonicznego dyżuru udzielała odpowiedzi na zadawane przez słuchaczy pytania, które zostały wyemitowane na antenie rozgłośni.

Przedmiot porad telefonicznych dotyczył zagadnień w zakresie m.in.: skutecznego egzekwowania zaległego wynagrodzenia, co ma zrobić nowy pracownik, gdy nie otrzyma umowy o pracę; aktualnym wynagrodzeniu i obowiązującej minimalnej stawce godzinowej, jak również dotyczące emerytur pomostowych i obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Ponadto w trakcie podsumowania pełnionego dyżuru słuchacze zostali poinformowani o możliwości korzystania z bezpłatnych porad prawnych (ustnych, telefonicznych, pisemnych) udzielanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

Słuchacze zostali też poinformowani o możliwości i sposobach złożenia skarg na pracodawców do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w kwestiach przestrzegania praw pracowniczych.

 

Zdjęcie mikrofon Polskie Radio Rzeszów.
 


 


GIP Przejdź do GIP