• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.02.2023

IV Konkurs 2023 na rymowankę już ogłoszony

Okręgowy Inspektor Pracy serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Patronatem Honorowym konkurs objął Minister Edukacji i Nauki.

Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie jako współorganizator konkursu wzorem lat ubiegłych ufunduje nagrody, które zostaną dołączone do nagród organizatorów i współorganizatorów konkursu.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy poszerzaniu wiedzy na temat właściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad ochrony środowiska naturalnego.

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym.

Autorzy trzech najlepszych prac na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok 500 zł, a ich rymowanki zostaną poddane ponownej ocenie na etapie centralnym.

Spośród prac przesłanych przez OR KRUS Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, których twórcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł. Gala podsumowująca konkurs zaplanowana jest na czerwiec 2023 roku.

Zapraszamy uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci, znajdującymi się tutaj.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu

Plakat Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym Bezpiecznie na wsi mamy niebezpiecznych substancji unikamy
 


 


GIP Przejdź do GIP