• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.01.2023

Spotkanie w ramach współpracy z Wojewódzkim Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Wojewódzką Radą Kół Gospodyń Wiejskich

W styczniu br. w Urzędzie Gminy w Iwierzycach odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, w którym uczestniczył Pan Mieczysław Bochenek Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Pani Stefania Michałek Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Pani Marta Zdziebło Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach, Pani Wanda Filipek Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Gminie Iwierzycea a także Członkinie Gminnych Rad Kół Gospodyń Wiejskich.

Wójt Gminy Iwierzyce Pan Ryszard Filipek przywitał zebranych gości oraz podziękował wszystkim zebranym za dotychczasową współpracę.  W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Jacek przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, która wygłosiła prelekcję na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Spotkanie było okazją do nawiązania współpracy, która pozwoli na realizację zadań Okręgowego Inspektoratu Pracy w zakresie prowadzonych szkoleń i konkursów dla rolników.

Spotkanie w ramach współpracy z Wojewódzkim Związkiem Rolników Kółek Gospodyń Wiejskich
 


GIP Przejdź do GIP