• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.12.2022 Artykuł archiwalny

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym

W dniu 29 grudnia 2022 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie obyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym.

Na wstępie spotkania przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie zaprezentował analizę wypadków przy pracy rolniczej, którym w 2022 roku ulegli rolnicy ubezpieczeni w KRUS.

W trakcie posiedzenia ponadto podsumowano przedsięwzięcia zrealizowane na rzecz ograniczania zagrożeń przy pracy rolniczej skierowane do rolników i członków ich rodzin z terenu Podkarpacia w 2022 r. oraz przedstawiono założenia planu pracy Komisji na 2023 r., w którym znalazły się zagadnienia dotyczące m.in.: przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp w rolnictwie w klasach maturalnych szkół rolniczych, organizacji Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, organizacji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizacji stoisk informacyjno – prewencyjnych podczas imprez masowych, wizytacji prac żniwnych i jesiennych, organizacji Olimpiady wiedzy o bhp w rolnictwie indywidualnym, prowadzenia cyklu szkoleń oraz konkursów dla rolników i członków ich rodzin, sołtysów oraz członkiń Kół Gospodyń Wielskich.

W posiedzeniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie Pan Marek Pająk Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji do Spraw BHP w Rolnictwie Indywidualnym, przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie Pani Małgorzata Jacek Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji do Spraw BHP w Rolnictwie Indywidualnym, Pan Bogdan Ryznar Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie, Pan Wiesław Lada Dyrektor Izby Rolniczej, Pan Wiesław Polek Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Pan Andrzej Kraska Z-ca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Pani Jolanta Hubert Kierownik Oddziału Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie, Pan Janusz Kilar Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pan Józef Wyskiel Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, Pan Stanisław Zając Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Komisja ds. BHP w rolnictwie indywidualnym w trakcie spotkania.
 


GIP Przejdź do GIP