• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.12.2022 Artykuł archiwalny

KOMUNIKATY W SPRAWIE NDN i NDS

W związku z ustaleniami podjętymi podczas posiedzeń Międzyresortowej Komisji ds. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w aspekcie szerokiej dostępności pracodawców do nowych informacji dotyczących bhp, publikujemy komunikaty Komisji Nr XIV i XV w sprawie wartości dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych ustalonych w Unii Europejskiej. Wartości te będą obligatoryjne przyjmowane we wszystkich krajach UE, a ich respektowanie ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.

W wymienionych komunikatach Komisji ujęto zagadnienia związane z benzenem, akrylonitrylem, związkami niklu oraz respirabilną krystaliczną krzemionką.

Poniżej komunikaty zaprezentowane są w formie dokumentu, nieedytowalnego pdf.

Komunikat XIV.pdf

Komunikat XV.pdf
 

Poprzednie Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw NDS i NDN są dostępne na naszej stronie w zakładce „BHP”.


GIP Przejdź do GIP