Specjalne dyżury telefoniczne pod nr 532 418 986 w każdy wtorek w godz.10.00-12.00

 

Plakat Rights for all seasons
 

W ramach przyłączenia się Państwowej Inspekcji Pracy do kampanii Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA)  „Prawa przez cały rok”,  Rights for all seasons, zostaje uruchomiony specjalny dyżur telefoniczny pod nr 532 418 986 w każdy wtorek  w godz. 10.00 do 12.00.

Ekspert będzie odpowiadał na pytania w zakresie sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach Unii Europejskiej.

#Rights4AllSeasons

#EURESeasonalWorks