Konferencja „Każdy wypadek jest tragedią, ogranicz przyczyny"

Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie w związku z przyjętą Strategią Ograniczenia Wypadków przy Pracy na terenie województwa podkarpackiego organizuje bezpłatną konferencję pod nazwą „Każdy wypadek jest tragedią, ogranicz przyczyny" – dedykowaną pracodawcom różnych branż, w której wezmą udział przedstawiciele: Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Lublinie, Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie Oddział w Lublinie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Ze względu na stan epidemii konferencja odbędzie się w formie on-line
za pośrednictwem komunikatora Microsoft TEAMS. Podczas konferencji, która odbędzie się o godzinie 10:00 w dniu 10 czerwca 2021 r., zostaną przedstawione formy działania na rzecz ograniczenia liczby wypadków przy pracy.

Zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału w konferencji.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji należy dokonać elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl do dnia 8 czerwca 2021 r.

            W zgłoszeniu należy podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link umożliwiający dołączenie do konferencji oraz instrukcja logowania.

 

Program konferencja23