KOMUNIKAT

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, informuje, że wznowione zostaje udzielanie poradnictwa osobistego od dnia 14.05.2021 r.

Porady osobiste udzielane są:

Osobiste porady prawne udzielane są  po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu daty i godziny porady. Umówienie wizyty na poradę odbywa się w godzinach od 9.00-13.00, pod niżej wskazanymi numerami telefonów:

Ze względu na zagrożenie epidemiczne osobiste przy udzielaniu porad prawnych interesant ma obowiązek :

W  budynku Okręgowego Inspektoratu Pracy mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (np. gorączka, kaszel, duszności) oraz nie mające w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobami zakażonymi wirusem SARS- CoV-2 lub osobami podlegającymi nadzorowi epidemiologicznemu

Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad nie będą obsługiwane.

Wprowadza się ograniczony limit czasowy na udzielanie indywidualnej porady prawnej – do max 15 min.

Porady telefoniczne udzielane są:

tel. 801 002 409  (dla połączeń stacjonarnych) – koszt połączenia wg stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj.: również za czas oczekiwania.

tel. 459 595 409 (dla połączeń komórkowych) – koszt połączenia wg stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj.: również za czas oczekiwania.

oraz Centrum Poradnictwa PIP  tel. kom. 459 595 000 lub stacjonarny 801 002 006.

Informujemy ponadto, że istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa w formie pisemnej, kierowanej do jednostek organizacyjnych OIP w Rzeszowie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl