Rada ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie działająca przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Rzeszowie

W dniu 29.09.2020 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Rady ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy.

Podczas spotkania omówiono m.in. stan bezpieczeństwa pracy na budowach realizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Biorący udział w posiedzeniu Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie Pan Grzegorz Stęchły przedstawił przykłady wypadków przy pracy podczas wykonywania robót budowlanych jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie województwa podkarpackiego, zwracając uwagę na główne przyczyny tych zdarzeń.

W spotkaniu wziął udział przedstawiciel ogólnopolskiego „Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie” Pan Andrzej Golański, który przedstawił główne cele działalności porozumienia oraz realizowane obecnie przedsięwzięcia, inicjatywy i kierunki działania. Członkowie porozumienia mogli się zapoznać ponadto z szeregiem dobrych praktyk, podnoszących poziom bezpieczeństwa na budowach, propagowanych przez sygnatariuszy porozumienia wśród współpracujących z nimi firm podczas realizacji  inwestycji.

Jednym z głównych tematów, który zdominował dyskusję podczas posiedzenia Rady była problematyka zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na budowach w warunkach stanu epidemii oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem covid-19.