• RSS
  • Wersja tekstowa
17.08.2020

NDS i NDN

W związku z pismem Pana Wiesława Łyszczka Głównego Inspektora Pracy z dnia 07.08.2020 r. znak: GIP-GNN.081.56.2020.1 oraz z zaleceniami Międzyresortowej Komisji ds. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, publikujemy na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie komunikaty Komisji Nr XI i Nr XII w sprawie wartości dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdujących się w projektach dyrektyw w tej tematyce. Wartości te będą obligatoryjne przyjmowane we wszystkich krajach UE.

Komunikat XI dotyczy dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE w odniesieniu do: aniliny, chlorometanu, trimetyloaminy, 2-fenylopropanu (kumenu), octanu-sec-butylu, 4-aminotoluenu (4-toliloaminy), octanu izobutylu, 3-metylobutanu-1-ol (alkoholu izoamylowego), octanu-n-butylu oraz trichlorku fosforylu.

Z kolei w Komunikacie XII zawarte zostało Stanowisko Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących rozporządzeń: Ministra Zdrowia (Dz. U. 2020 poz. 197) oraz Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1286 ze zm.).

Przedmiotowe komunikaty mają przyczynić się do jak najszerszego rozpowszechnienia informacji wśród polskich pracodawców, tak by mogli wcześniej przygotować się do zmian prawnych w tym zakresie. Jest to szczególnie istotne w kontekście spełnienia europejskich wymagań prawnych przez polskich przedsiębiorców, w tym ograniczania stężeń substancji i mieszanin chemicznych występujących w środowisku pracy oraz dostosowania sposobów efektywnej ochrony pracowników przed zagrożeniami do nowych wartości granicznych. Ponadto stanowią one pomoc w realizacji obowiązków w zakresie badań i pomiarów stężeń czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Poniżej komunikaty zaprezentowane są w formie dokumentu pdf.

Pobierz


GIP Przejdź do GIP

Kalendarium

PWŚCPSN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Wypadki