• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.11.2020 Artykuł archiwalny

NDS i NDN

Publikujemy komunikaty Komisji Nr XI, Nr XII  oraz Nr XIII w sprawie wartości dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdujących się w projektach dyrektyw w tej tematyce. Wartości te będą obligatoryjne przyjmowane we wszystkich krajach UE.

Komunikat XI dotyczy dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE w odniesieniu do: aniliny, chlorometanu, trimetyloaminy, 2-fenylopropanu (kumenu), octanu-sec-butylu, 4-aminotoluenu (4-toliloaminy), octanu izobutylu, 3-metylobutanu-1-ol (alkoholu izoamylowego), octanu-n-butylu oraz trichlorku fosforylu.

Z kolei w Komunikacie XII zawarte zostało Stanowisko Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących rozporządzeń: Ministra Zdrowia (Dz. U. 2020 poz. 197) oraz Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1286 ze zm.).

Przedmiotowe komunikaty mają przyczynić się do jak najszerszego rozpowszechnienia informacji wśród polskich pracodawców, tak by mogli wcześniej przygotować się do zmian prawnych w tym zakresie. Jest to szczególnie istotne w kontekście spełnienia europejskich wymagań prawnych przez polskich przedsiębiorców, w tym ograniczania stężeń substancji i mieszanin chemicznych występujących w środowisku pracy oraz dostosowania sposobów efektywnej ochrony pracowników przed zagrożeniami do nowych wartości granicznych. Ponadto stanowią one pomoc w realizacji obowiązków w zakresie badań i pomiarów stężeń czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Poniżej komunikaty zaprezentowane są w formie dokumentu, nieedytowalnego pdf.

 

GIP Przejdź do GIP

Kalendarium

PWŚCPSN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Wypadki