Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi w 2021 r. program edukacyjno-informacyjny „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” dla przedsiębiorców branży transportowej.