W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie uruchomiono program profilaktyczny inspekcji pracy w szkołach i placówkach oświatowych "Bezpiecznie w szkołach"