28.10.2019

Konferencja z okazji obchodów 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 21 października 2019r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się jedna z sześciu konferencji centralnych zaplanowanych w roku bieżącym w ramach jubileuszu 100 – lecia naszego Urzędu, pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Patronat  honorowy nad konferencją objął Marszałek Sejmu RP, a medialny TVP INFO. Tematem przewodnim było hasło „Pracuję legalnie”.

Spotkanie otworzyła Pani Barbara Kiełt Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, która powitała wszystkich dostojnych gości oraz uczestników jubileuszowej konferencji z okazji 100 – lecia Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Pracuj Legalnie” i podziękowała za umożliwienie organizacji uroczystości Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Podkreśliła, jak ważny jest udział przedstawicieli organów nadzoru i kontroli oraz innych jednostek administracji rządowej i samorządowej, będących nieocenionym wsparciem w realizacji misji Państwowej Inspekcji Pracy.

IMG1845

Uroczysty charakter spotkania podkreśliło odegranie hymnu państwowego. 

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę m.in. na rolę Państwowej Inspekcji Pracy w systemie prawnej ochrony pracy w Polsce i jej znaczenie w historii powojennej Polski. Podkreślił, że polska inspekcja pracy konsekwentnie i rzetelnie wypełniała misję ochrony zdrowia zatrudnionych, ich życia oraz ochronę praw pracowniczych, zgodnie ze wskazaniami Haliny Krahelskiej, wybitnego inspektora pracy okresu międzywojennego. 

IMG1923

Rektor uczelni – dr Paweł Trefler, wyraził radość ze współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy, podkreślając, że PWSW jest ważnym pracodawcą na terenie Przemyśla.

IMG1914

Poseł Marek Kuchciński dziękując za docenienie jego wkładu na rzecz ochrony pracy podkreślił, że Państwowa Inspekcja Pracy działa prawie tyle samo czasu co powojenny polski Sejm, jest ważnym organem w strukturach państwa i pełni naczelną rolę w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dzięki wysiłkom inspektorów pracy sytuacja pracowników i ich warunki pracy ulegają systematycznej poprawie.    

IMG1858

O współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie mówili: Pan Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Komendant Wojewódzki OHP, który podziękował też za kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi, Pan Roman Jakim Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, który podziękował ponadto za skuteczne kontrole i szkolenia prowadzone dla społecznych inspektorów pracy oraz działaczy związkowych oraz Pan Jerzy Borcz Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Regionalny w Rzeszowie, który stwierdził, że wprawdzie prowadzona przez inspektorów pracy „kontrola wypadła jak wypadła”, ale bardzo dziękuje za owocną dotychczasową współpracę.

IMG1959
 

IMG1972

Ks. Waldemar Dopart podkreślił natomiast, że prawo do pracy wynika z natury człowieka. Mówi o nim Stary i Nowy Testament. Praca jest podstawowym wymiarem życia człowieka – powtórzył za Janem Pawłem II. Podziękował, że Państwowa Inspekcja Pracy widzi w swojej działalności ważną rolę Kościoła.

IMG1962

Na koniec uroczystej części spotkania wystąpienie wygłosił prof. dra hab. Czesław P. Kłak Sędzia Trybunału Stanu  nt. „Praca przymusowa - wiktymologiczny portret ofiary”.

IMG1985

Część tę zakończyła projekcja filmu „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy” oraz występ Kwintetu Wiolonczelowego i duetu Sacco na saksofon i akordeon Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.  

IMG1978

Po przerwie rozpoczęła się część merytoryczna spotkania poświęcona legalnemu zatrudnieniu zarówno polskich obywateli, jak też cudzoziemców.

Pani ppłk SG Dorota Szlachcic – Naczelnik Wydziału do Spraw Cudzoziemców przedstawiłaProblematykę zatrudniania cudzoziemców w świetle kontroli prowadzonych przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej”.

IMG1988

Pani dr Irena Kozimala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie poruszyła tematykę „Zatrudniania cudzoziemców w Polsce – wybrane zagadnienia”.

IMG1995

Pani Marta Chachura – Zastępca Kierownika Inspektoratu Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu „Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych propagujące korzyści płynące z legalnej pracy”.

IMG1997

Pani Elżbieta Furman – Kierownik I Działu Kadr Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie omówiła problematykę „Pracy w Krajowej Administracji Skarbowej i służba w Służbie Celno – Skarbowej”.

IMG2007

Pan Adam TulejaNadinspektor pracy OIP w Rzeszowie omówił temat  „Inspektor pracy jako organ uprawniony do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP”.

IMG2012

Pani Barbara Czarnek – Nadinspektor pracy OIP w Rzeszowie podsumowała 3 – letnią kampanię informacyjno – edukacyjną „PRACUJĘ LEGALNIE” realizowaną w latach 2017 – 2019 na Podkarpaciu.

IMG2013

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele instytucji i organów współpracujących z PIP tj. Lucyna Podhalicz Wicewojewoda Podkarpacki, Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Wiesław Motyka – Dyrektor Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Rzeszowie, Jarosław Skolik Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Rzeszowie, Gen. Bryg. Pan Robert Rogoz Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, Elżbieta Furman Kierownik Działu Kadr Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Grażyna Zagrobelna Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Ewa Papiewska – Borkowska Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, Krystyna Domaradzka Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle, Jolanta Sawicka Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Rzeszowie, Adam Sidor Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Ks. Waldemar Dopart Proboszcz par. Św. Józefa w Rzeszowie, Wiesław Łobaza Kierownik Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie, Stanisław Olek Dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznegow Lublinie, Maciej Szymański Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ryszard Witek Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Komisarz Janusz Kiszka Komendant Miejski Policji w Przemyślu oraz przedstawiciel związków zawodowych Pan Roman Jakim Przewodniczący Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność.

Gośćmi byli także przedstawiciele Sejmu RP a więc posłowie na Sejm tj. Pan Marek Kuchciński i Pan Andrzej Matusiewicz. 

Przedstawiciele ww. instytucji otrzymali od Okręgowego Inspektora Pracy grawerowane, specjalne podziękowania za współpracę i zasługi na rzecz ochrony pracy.

IMG1912

Pani Barbara Kiełt Okręgowy Inspektor Pracy na zakończenie konferencji podziękowała prelegentom za niezwykle interesujące omówienie zagadnień objętych programem i gościom za udział w spotkaniu zapewniając o dalszym konsekwentnym propagowaniu zasad legalnej i bezpiecznej pracy przez Państwową Inspekcję Pracy .

Podczas konferencji działały stoiska z materiałami promocyjnymi zarówno Okręgowego Inspektoratu Pracy, Uczelni oraz organów nadzoru i kontroli.

Uroczystość śledziły regionalne media tj. TVP Oddział w Rzeszowie, Polskie Radio Rzeszów oraz Tygodnika Życie Podkarpackie.

IMG1936

Listy gratulacyjne skierowane do Okregowego Inspektora Pracy w Rzeszowie

1.Kazimierz Moskal posel na sejm RP.pdf
2.Andrzej Matusiewicz posel na sejm RP.pdf
3.Bogdan Rzonca posel do PE.pdf
4.Prezydent Miasta Przemysla.pdf
5.Starosta Rzeszowski.pdf
6.Najwyzsza Izba Kontroli.pdf
7.Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych.pdf
8.Krajowa Administracja Skarbowa.pdf
9.Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny.pdf
10.Dyrektor Wojewodzkiego Urzedu Pracy.pdf
11.Bieszczadzki Oddzial Strazy Granicznej.pdf
12.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.pdf
13.Zaklad Ubezpieczen Spolecznych.pdf
14.Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego.pdf
15.Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa.pdf
16.Okregowy Urzad Gorniczy.pdf
17. Wojewodzki Osrodek Medycyny Pracy.pdf
18.Izba Przemyslowo Handlowa w Rzeszowie.pdf
19.Wojewodzki Sztab Wojskowy.pdf
20. 34 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Rzeszowie.pdf
21.NSZZ Solidarnosc Region Rzeszowski.pdf
22.Ogolnopolski Zwiazek Pracodawcow Transportu Drogowego.pdf
23.Prof. dr hab. Marian Liwo.pdf

 



GIP Przejdź do GIP

Kalendarium

PWŚCPSN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wypadki


  • banner177356
  • banner49918
  • banner201682
  • banner177357
  • banner177360
  • banner177359
  • banner177358
  • banner49920