• RSS
  • Wersja tekstowa
08.10.2019

KAMPANIA PRACUJ LEGALNIE W MEDIACH

   Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie w ramach realizacji kampanii pn. „Pracuję legalnie!” w dniach od 30 września do 4 października 2019r. przy współpracy z lokalnymi mediami tj. Supernowości, Supernowości24, Nowiny oraz Nowiny24 rozpowszechniał wiedzę na temat ww. kampanii oraz zorganizował dyżury telefoniczne ekspertów, którzy udzielali odpowiedzi na pytania czytelników w godzinach od 10.00 do 11.30. od wtorku 1 października do piątku 4 października br. pod numerem telefonu udostępnionego wyłącznie na potrzeby dyżuru.

   „Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia. Celem kampanii jest m.in. propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w „szarej strefie” i pracy nielegalnej, uświadomienie pracującym korzyści wynikających z wykonywania „pracy legalnie” oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie oraz informowanie o formach i możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości.

   Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników polskich oraz obywateli państw spoza UE, a w szczególności obywateli Ukrainy, pracujący lub planujący zatrudnienie na terenie RP, a ze względu na tematykę konferencji także do agencji zatrudnienia.

pracuję-legalnie-800

   Potrzebę realizacji kampanii uzasadniają doświadczenia z działalności kontrolno- nadzorczej PIP realizowanej w obszarze legalności zatrudnienia. Wpisują się one w ogólny kontekst działań służb publicznych, ukierunkowanych na zwalczanie zjawisk i procesów ekonomicznych, które określa się mianem „szarej strefy” gospodarki. Wyniki kontroli PIP prowadzonych w tym obszarze zagadnień wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jedne z najistotniejszych (obok niewypłaconych wynagrodzeń i wypadków związanych z pracą) problemów polskiego rynku pracy.  A oto kilka liczb:

W 2018r. kontrolami  w zakresie legalności zatrudnienia objęto 7.880 osób – polskich obywateli. Z tej grupy 1.114 osób wykonywało pracę nielegalnie, w tym 91 osób wykonywało pracę bez potwierdzenia na piśmie warunków zawartej umowy o pracę, 1.003 osoby – bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i 114 bezrobotnych nie zawiadomiło PUP
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności pozarolniczej. W trakcie czynności kontrolnych ujawniono również nielegalne zatrudnianie kolejnych 74 osób, ale w ich przypadku uzyskano efekty jeszcze w trakcie trwania kontroli i nie było konieczności wydawania środków prawnych (pracodawcy potwierdzili na piśmie rodzaj i warunki zawartych umów o pracę z czterema pracownikami oraz zgłosili do ubezpieczenia społecznego 71 osób).

W 2018 roku w województwie podkarpackim przeprowadzono 233 kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. Kontrolami objęto 927 cudzoziemców. W 2018r. odnotowaliśmy przy tym  wzrost liczby pracujących cudzoziemców (aż o 1,2 tys. – 92%). Wzrost liczby cudzoziemców, wynika z determinacji pracodawców, by zyskać pracowników. Nie bez znaczenia jest również położenie województwa przy granicy z Ukrainą i bliskość domów rodzinnych pracowników cudzoziemców. Stąd też problematyka legalności zatrudnienia obywateli naszego kraju i coraz liczniejszej grupy cudzoziemców stanowi  obszar troski  OIP w Rzeszowie.

Pracuje legalnie1

   Ujawniono nielegalne powierzenie pracy zarobkowej 80 cudzoziemcom (w  porównaniu do 2017r. to spadek o 30%):  tj. 75 obywatelom Ukrainy, 3 obywatelom Białorusi, jednemu obywatelowi Rosji i jednemu obywatelowi Azerbejdżanu.

Wzrost zatrudnienia cudzoziemców w województwie podkarpackim nie skutkował - po raz pierwszy od 10 lat - wzrostem liczby cudzoziemców pracujących nielegalnie. W latach ubiegłych cudzoziemców zatrudniano głównie do prostych prac fizycznych i sezonowych, za wynagrodzeniem niższym niż to, które przedsiębiorcy musieliby zaoferować obywatelom polskim. Natomiast w 2018 roku zauważalny jest wzrost w zatrudnieniu pracowników wykwalifikowanych – specjalistów pracujących za wynagrodzeniem znacznie przewyższającym stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

   Wypełniając zadania związane z kontrolą legalności zatrudnienia cudzoziemców, Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z innymi organami i służbami, w tym ze Strażą Graniczną, wojewodami, powiatowymi urzędami pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który jest patronem strategicznym Kampanii.

 Więcej na temat kampanii: www.prawawpracy.pl

Pracuję legalnie2
Pracuje legalnie3
 GIP Przejdź do GIP

Kalendarium

PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Wypadki