• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.04.2023

Program prewencyjny „Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym”

Zapraszamy małych i średnich przedsiębiorców do udziału w programie prewencyjnym „Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym”.

Adresatami programu są małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych branż. Głównym celem programu prewencyjnego jest popularyzacja prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem w pracy i prewencji wypadkowej oraz wsparcie merytoryczne polskich firm.

Udział w szkoleniu i bezpłatnym programie prewencyjnym to szansa dla pracodawcy na pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie oraz przygotowanie się do kontroli PIP, przy fachowej pomocy inspektorów pracy.

Pracodawcy, którzy przystąpią do programu, oprócz praktycznej wiedzy, otrzymują merytoryczną pomoc inspektorów pracy przy wdrażaniu zarządzania bezpieczeństwem i eliminowaniu nieprawidłowości.

Podczas szkolenia wszystkim uczestnikom przekazane zostaną bezpłatne materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Realizacja programu

Po przeszkoleniu, pracodawcy identyfikują występujące w zakładach pracy nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego i analizy wypadkowości oraz w oparciu o udostępnione materiały do samokształcenia, podejmują działania korygujące.

Zakończenie przez pracodawcę działań korygujących, podanie się kontroli sprawdzającej inspektora pracy i jej pozytywny wynik stanowią warunki otrzymania przez pracodawcę Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego „Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym”.

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia do programu, a następnie prześlij ją na adres mailowy: marek.golas@rzeszow.pip.gov.pl

Szkolenie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie ul. Gen. Maczka 4.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat programu pod numerem tel.: 17 71 72 023 oraz na stronie: http://www.programyprewencyjne.pl

 

Pobierz
T402 2023 karta zgloszenia.docx
 

Plakat programu efektywne zarządzanie ryzykiem
 


GIP Przejdź do GIP