• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.03.2023

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z UNHCR

W dniu 17 marca br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyło się spotkanie Pana Karola Kucaja p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie i Pani Anety Gronowicz Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy z przedstawicielkami globalnej organizacji UNHCR Panią Adrianą Negry Leite Do Egito pełniącą funkcję Ekspertki ds. Ochrony Społecznej i Panią Delfiną Ertanowską – Liderem w Centrum Wsparcia Uchodźców działającej na terenie podkarpacia. 

Przedstawicielstwo UNHCR zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego działa w ramach Umowy zawartej pomiędzy Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i jego główne zadania to monitorowanie dostępu osób starających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Polski oraz wspierania działań na rzecz zaangażowania się Polski w przesiedlanie osób objętych ochroną międzynarodową.

UNHCR na terenie województwa podkarpackiego zajmuje się również wspieraniem uchodźców z Ukrainy w odnalezieniu się na rynku pracy w Polsce.

Spotkanie miało na celu omówienie zakresu współpracy m.in. na rzecz pomocy uchodźcom obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju w zakresie ograniczania i eliminowania nielegalnego zatrudniania, przeciwdziałania handlowi ludźmi, zatrudnieniu przemocowemu, wyzyskowi oraz pomocy Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Liubov Antoniak pracownica Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie biegle posługująca się językiem ukraińskim, białoruskim oraz rosyjskim, która zostanie zaangażowana w działania na rzecz pomocy cudzoziemcom zmuszonym do osiedlenia się w Polce ze względu na działania wojenne na terenie ich kraju.

 

Spotkanie przedstawicieli OIP w Rzeszowie z przedstawicielami UNHCR.
 


GIP Przejdź do GIP