Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 21 czerwca 2024
1:14 minut
Pani Anna Jawor prowadzi szkolenie dla zgromadzonych.

W dniu 20 czerwca 2024 r. w siedzibie Oddziału w Tarnobrzegu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyło się szkolenie nt. „Ekspozycja pracowników na niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia czynniki chemiczne w środowisku pracy”. Celem szkolenia była popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń związanych z występowaniem w procesach pracy substancji chemicznych oraz podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności przedstawicieli służb BHP w tym zakresie.

Uczestnikami szkolenia byli członkowie Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Wydarzenie rozpoczął Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Pan Karol Kucaj, gratulując zebranym jubileuszu 30-lecia działalności tarnobrzeskiego Oddziału Stowarzyszenia. Z rąk Prezes Oddziału w Tarnobrzegu Pani Anny Bęben odebrał okolicznościową statuetkę. Spotkanie było okazją do rozpoczęcia rozmów o podpisaniu deklaracji współpracy, która szczegółowo określi jej zasady. Pan Karol Kucaj podkreślił, jak ważna jest współpraca z partnerami społecznymi.

Wykład na temat zagrożeń chemicznych w zakładach pracy wygłosiła starszy inspektor pracy Pani Anna Jawor, która przygotowała prezentację omawiającą zarówno aspekty teoretyczne, jak i przykłady praktyczne w zakresie zagrożeń chemicznych. Wydarzenie było okazją do omówienia problemów pojawiających się w zakładach pracy, dotyczących stosowania substancji i mieszanin chemicznych.

W szkoleniu uczestniczyło około 30 osób. Przekazano broszury i ulotki wydane nakładem PIP, dotyczące zagrożeń chemicznych w miejscu pracy.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu