Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 25 sierpnia 2023
1:13 minut
obradowała Kapituła Konkursowa  w ramach XXX edycji konkursu Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej w 2023 r.

W dniu 24 sierpnia 2023 r. pod przewodnictwem Pana Grzegorza Stęchłego p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie obradowała kapituła konkursu w ramach XXX edycji konkursu „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” w 2023 r.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia.

Pracodawcy oceniani są w trzech kategoriach – w zależności od liczby pracujących: do 49 zatrudnionych, od 50 do 249 i powyżej 249 pracowników. Kryteriami oceny są:

  • przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania BHP,
  • wypadki przy pracy,
  • dodatkowe elementy ochrony pracy (popularyzacja wiedzy o ochronie pracy).

Kapituła dokonała oceny przesłanych na konkurs przez 16 pracodawców materiałów, zapoznała się z dokumentacją z prowadzonych u nich w ostatnich 3 latach kontroli oraz przedstawiła Okręgowemu Inspektorowi Pracy kandydatury najlepszych pracodawców w celu przyznania nagród honorowych i wyróżnień w trzech kategoriach zatrudnienia.
 
Okręgowa Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z materiałami postanowiła także nominować do ogólnopolskiego, centralnego etapu konkursu trzech pracodawców, którzy uzyskali punktację kwalifikującą do zajęcia pierwszego miejsca w każdej z ocenianych kategorii. Laureaci pierwszego miejsca mogą być typowani do drugiego etapu pod warunkiem osiągnięcia minimum 80 punktów.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu