08.08.2018

Rejestr wypadków 2017

UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 4 stycznia 2017 r. około godziny 12.00 na terenie budowy domu jednorodzinnego, podczas próby montażu do komina liny zabezpieczającej, pracownik poślizgnął się i spadł z dachu z wysokości około 5 m, doznając ciężkich obrażeń ciała. Helikopterem został zabrany do szpitala w Rzeszowie.
 
WYBUCH AKUMULATORA
W dniu 2 stycznia 2017 r. około godziny 14.00 na terenie warsztatu samochodowego, podczas ładowania akumulatora samochodowego nastąpiło jego rozerwanie. W wyniku wydarzenia dwóch pracowników doznało poparzeń twarzy.
 
UDERZENIE W GŁOWĘ
W dniu 5 stycznia 2017 r. około godziny 8.00 na terenie jednego z zakładów w powiecie łańcuckim, podczas pompowania poduszek do urządzenia antywibracyjnego własnej konstrukcji, poszkodowany został uderzony w głowę elementem stalowym poduszki.
 
NAJECHANIE WÓZKIEM
W dniu 4 stycznia 2017 r. około godziny 20.20 na terenie jednego z zakładów w Jaśle, podczas obsługi wózka widłowego podnośnikowego operator nie zachował należytej ostrożności i cofając najechał na widły drugiego wózka. W wyniku tego wydarzenia poszkodowany doznał urazu prawej stopy.
 
NAJECHANIE WÓZKIEM
W dniu 10 stycznia 2017 r. około godziny 21.30 na terenie jednego z podrzeszowskich zakładów, podczas transportu materiałów, operator wózka widłowego bocznego marki Still, najechał przechodzącemu pracownikowi na stopę, powodując złamanie 3 palców.
 
POPARZENIE
W dniu 15 grudnia 2017 r. około godziny 13.00 na terenie jednego z rzeszowskich hoteli podczas dolewania paliwa do kominka, nastąpiło zapalenie się paliwa powodując poparzenia u dwóch poszkodowanych.
 
AMPUTACJA PALCÓW
W dniu 20 stycznia 2017 r. około godziny 00.15 na terenie jednego z zakładów w Jarosławiu podczas obsługi transportera głównego poszkodowany doznał amputacji paliczków dwóch palców.
 
AMPUTACJA PALCA
W dniu 16 stycznia 2017 r. około godziny 8.00 na terenie jednej z firm w powiecie tarnobrzeskim w trakcie „ustawiania” obrabiarki CNC poszkodowany doznał amputacji paliczka palca piątego.
 
AMPUTACJA PALCÓW
W dniu 13 stycznia 2017 r. około godziny 20.45 na terenie jednej z podrzeszowskich firm podczas obsługi frezarki doszło do zablokowania obrabianego materiału. Poszkodowany próbując usunąć usterkę, włożył dłoń w miejsce obracającego się freza, doznając amputacji trzech palców prawej dłoni.
 
UDERZENIE SPADAJĄCĄ GAŁĘZIĄ
W dniu 23 stycznia 2017 r. około godziny 8.30 podczas obalania drzewa bukowego poszkodowany został uderzony w głowę i bark oderwaną gałęzią.
 
WYPADEK KOMUNIKACYJNY
W dniu 13 stycznia 2017 r. około godziny 8.00 na drodze publicznej w powiecie krośnieńskim w karetkę, którą poruszali się poszkodowani uderzył wóz strażacki. Poszkodowani doznali lekkich obrażeń ciała
 
ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA
W dniu 27 stycznia 2017 r. około godziny 14.00 na terenie jednego z zakładów w powiecie kolbuszowskim podczas produkcji elementów prefabrykowanych betonowych, pracownik doznał zatrucia tlenkiem węgla wydzielającego się z bezpośrednio przyległej do pomieszczenia produkcyjnego kotłowni na paliwo stałe.
 
POPARZENIE ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM
W dniu 1 lutego 2017 r. około godziny 10.50 na terenie jednego z podrzeszowskich zakładów podczas eksploatacji rozdzielni niskiego napięcia poszkodowany został poparzony łukiem elektrycznym.
 
AMPUTACJA KCIUKA
W dniu 16 lutego 2017 r. około godziny 9.00 na terenie jednego z zakładów w powiecie leskim podczas obsługi piły tarczowej poprzecznej, pracownik doznał amputacji kciuka prawej dłoni.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 16 lutego 2017 r. około godziny 9.00 na terenie powiatu strzyżowskiego podczas wykonywania pokrycia dachu, poszkodowany spadł z dachu z wysokości około 6 m, doznając urazu kręgosłupa i głowy.
 
DOCIŚNIĘCIE
W dniu 17 lutego 2017 r. około godziny 13.15 na terenie jednej z firm w powiecie dębickim podczas próby rozruchu technologicznego po modernizacji maszyny PR1C P2, podajnik automatyczny maszyny docisnął poszkodowanego do bębna, powodując złamanie dwóch żeber.
 
DOCIŚNIĘCIE DŁONI
W dniu 22 lutego 2017 r. około godziny 18.15 na terenie jednego z zakładów w powiecie ropczycko-sędziszowskim, podczas czyszczenia wałków przenośnika zacieraczki do szpachli, poszkodowana doznała obrażeń prawej ręki.
 
DOCIŚNIĘCIE DŁONI
W dniu 23 lutego 2017 r. około godziny 11.00 na terenie jednego z zakładów w Jaśle podczas pracy przy użyciu wózka jezdniowego, poszkodowany włożył rękę pomiędzy konstrukcję wózka, a opuszczany maszt doznając uszkodzenia prawej dłoni.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 24 lutego 2017 r. około godziny 14.00 na terenie jednego z zakładów w Jaśle, podczas wykonywania robót budowlanych przy użyciu rusztowania przyściennego, poszkodowany spadł z wysokości około 4 m doznając urazu kręgosłupa.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 27 lutego 2017 r. około godziny 8.30 na terenie jednej z budów w Mielcu, podczas rozkładania styropianu na płaskim dachu, poszkodowany spadł przez otwór technologiczny na betonową posadzkę z wysokości około 4 m, doznając licznych obrażeń ciała.
 
AMPUTACJA KCIUKA
W dniu 1 marca 2017 r. około godziny 7.40 na terenie jednego z zakładów na terenie powiatu rzeszowskiego, podczas nawijania zwoju blachy na tzw. rozwijaku, pracownik doznał amputacji kciuka prawej dłoni.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 1 marca 2017 r. około godziny 10.40 na terenie jednej z budów w Sanoku, poszkodowany spadł z rusztowania typu warszawskiego z wysokości około 3,6 m na betonową posadzkę, doznając urazu głowy i kręgów szyjnych.
 
WYPADEK PODCZAS OCZYSZCZANIA ODLEWU
W dniu 10 marca 2017 r. około godziny 9.30 na terenie jednego z zakładów w powiecie stalowowolskim podczas oczyszczania odlewu aluminiowego nastąpiła utrata równowagi detalu, co spowodowało jego przewrócenie się. Pracownik wykonujący oczyszczanie odlewu doznał obrażeń nogi.
 
PRZYGNIECENIE
W dniu 6 marca 2017 r. około godziny 13.00 na terenie jednej z budów w okolicach Monachium, Pracownik polskiej firmy przechodząc po placu budowy został uderzony przewracającą się drewnianą ścianą, doznając urazu kręgosłupa.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 19 marca 2017 r. około godziny 00.30 na terenie jednej z mieleckich firm podczas czyszczenia filtra poszkodowany spadł z wysokości 6,40 m doznając licznych obrażeń ciała.
 
UDERZENIE
W dniu 17 marca 2017 r. około godziny 19.00 na terenie jednego z zakładów w Rudnej Małej pracownik został uderzony w nogę przewracającą się taflą szkła. W wyniku tego wydarzenia poszkodowany doznał rozcięcia uda.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 18 marca 2017 r. około godziny 8.00 na terenie jednego z zakładów w powiecie jarosławskim pracownik podczas mycia samochodu betono-mieszarki spadł na płytę betonową z wysokości około 2 m.
 
SKALECZENIA RĄK
W dniu 20 marca 2017 r. około godziny 17.30 na terenie jednej z podrzeszowskich firm podczas opuszczania pakietu szyb przy pomocy wózka widłowego, doszło do przechylenia się szyb na pracownika podtrzymującego szyby. W wyniku wydarzenia pracownik doznał skaleczeń obu rąk.
 
POŻAR
W dniu 16 marca 2017 r. około godziny 8.00 na terenie jednej z firm w Mielcu doszło do pożaru.
 
PRZYGNIECENIE
W dniu 23 marca 2017 r. około godziny 10.30 na terenie jednego z zakładów w Krośnie podczas obsługi linii technologicznej do obróbki cylindra sprężyny gazowej, pracownik został przygnieciony ramieniem do przemieszczania obrabianych detali. W wyniku tego wydarzenia poniósł śmierć na miejscu wypadku.
 
UPADEK Z DRABINY
W dniu 30 marca 2017 r. około godziny 16.00 na terenie jednej z budów w Rzeszowie poszkodowany podczas wchodzenia na drabinę spadł z wysokości 0,90 m doznając złamania obu rąk.
 
WYPADEK PODCZAS OBSŁUGI WÓZKA WIDŁOWEGO
W dniu 3 kwietnia 2017 r. około godziny 8.30 na terenie jednej z firm w powiecie rzeszowskim pracownik podczas jazdy wózkiem widłowym wypadł z wózka i został dociśnięty do regału. W wyniku tego wydarzenia poszkodowany doznał złamania ręki.
 
UDERZENIE W GŁOWĘ
W dniu 5 kwietnia 2017 r. około godziny 7.30 na terenie jednej z firm w powiecie przeworskim podczas próby prostowania ramy wysięgnika wózka, poszkodowany został uderzony belką drewnianą w głowę.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 4 kwietnia 2017 r. około godziny 15.30 na terenie jednej z budów w Lesku, podczas wymiany pokrycia dachowego poszkodowany spadł z dachu z wysokości około 3 m na betonową posadzkę. Wskutek upadku poszkodowany doznał złamania lewego obojczyka.
 
PRZYGNICENIE KCIUKA
W dniu 4 kwietnia 2017 r. około godziny 8.40 na terenie jednego z zakładów w Ulanowie podczas podkładania legarów pod stos desek, poszkodowany doznał przygniecenia kciuka prawej ręki.
 
POPARZENIE
W dniu 3 kwietnia 2017 r. około godziny 14.45 na terenie jednej z firm w Mielcu podczas przepompowywania stężonego kwasu siarkowego z autocysterny do stacjonarnego zbiornika, poszkodowani doznali poparzeń kwasem siarkowym.
 
UPADEK Z DRABINY
W dniu 5 kwietnia 2017 r. około godziny 11.00 na terenie jednego z zakładów w powiecie mieleckim podczas wykonywania prac związanych z zabezpieczeniem rury gazowej, poszkodowany spadł z drabiny z wysokości 3,10 m, doznając złamania miednicy.
 
URWANIE PALCA
W dniu 7 kwietnia 2017 r. około godziny 8.30 na terenie jednego z zakładów w powiecie przeworskim podczas rozładunku „big-bagu” z rozdrobnionym PE z naczepy samochodu ciężarowego, poszkodowany doznał urwania palca czwartego lewej ręki.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 12 kwietnia 2017 r. około godziny 11.00 na terenie jednej z budów w Borku Starym podczas przesuwania rusztowania typu warszawskiego wyposażonego w kółka, poszkodowany spadł z wysokości około 6 m.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 12 kwietnia 2017 r. około godziny 12.15 na terenie jednej z budów w powiecie krośnieńskim podczas deskowania stropu poszkodowany spadł z wysokości około 3,5 m na betonową posadzkę, doznając złamania lewej ręki.
 
AMPUTACJA PALCÓW
W dniu 12 kwietnia 2017 r. około godziny 7.45 na terenie jednego z zakładów produkcyjnych w powiecie mieleckim podczas przecinania deski na pile tarczowej, poszkodowany doznał amputacji czterech palców lewej ręki.
 
AMPUTACJA PALCÓW
W dniu 19 kwietnia 2017 r. około godziny 16.30 w jednej z firm na terenie powiatu rzeszowskiego podczas obsługi urządzenia do ciśnieniowego odlewania aluminium, pracownik doznał amputacji dwóch palców lewej ręki.
 
WYPADEK PODCZAS OBSŁUGI NAWIJARKI DO GUMY
W dniu 20 kwietnia 2017 r. około godziny 10.30 na terenie jednego z mieleckich zakładów podczas obsługi nawijarki do surowej gumy poszkodowany doznał otwartego złamania kości lewej ręki.
 
WYPADEK PODCZAS UŻYWANIA PIŁY TARCZOWEJ
W dniu 20 kwietnia 2017 r. około godziny 10.00 na terenie jednego z zakładów w Dębicy podczas próby przecięcia wzdłuż profilu aluminiowego przy użyciu piły tarczowej do cięcia poprzecznego, poszkodowany doznał obrażeń nadgarstka lewej ręki.
 
WYPADEK PODCZAS PRAC ROZBIÓRKOWYCH
W dniu 21 kwietnia 2017 r. około godziny 12.50 na terenie Stalowej Woli podczas prac rozbiórkowych kładki o konstrukcji stalowej nad torami kolejowymi, pracownik spadł z wysokości około 3 m doznając obrażeń głowy i złamania ręki.
 
UDERZENIE SPADAJĄCYM CIĘŻAREM
W dniu 22 kwietnia 2017 r. około godziny 00.30 na terenie jednego z zakładów w Stalowej Woli podczas transportu kosza z felgami aluminiowymi nastąpiła awaria prowadnic, co spowodowało upadek ładunku z wysokości 3m. W wyniku tego wydarzenia pracownik doznał obrażeń głowy, barku i klatki piersiowej.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 17 kwietnia 2017 r. około godziny 8.00 na terenie powiatu sanockiego podczas zrzucania słomy poszkodowany spadł ze strychu na otaczający teren doznając ogólnych potłuczeń ciała.
 
NIEOSTROŻNA JAZDA
W dniu 24 kwietnia 2017 r. około godziny 8.00 na terenie jednego z ropczyckich zakładów poszkodowany doznał obrażeń lewej nogi w wyniku najechania przez wózek podnośnikowy.
 
USZKODZENIE GAZOCIĄGU
W dniu 11 kwietnia 2017 r. około godziny 16.00 na terenie jednej z budów w Rzeszowie podczas mechanicznego wiercenia otworów pod słupy ogrodzenia nastąpiło uszkodzenie rurociągu gazu ziemnego. Nikt nie został ranny.
 
ZAWALENIE SUFITU PODWIESZANEGO
W dniu 25 kwietnia 2017 r. około godziny 9.00 w jednym z budynków w Rzeszowie w pomieszczeniu biurowym doszło do zawalenia się sufitu podwieszanego na skutek przewrócenia się z nieznanych przyczyn ściany wymurowanej na stropie nad pomieszczeniem. Spadające pustaki spowodowały uraz nogi u jednego z pracujących w biurze pracowników.
 
UPADEK Z DRABINY
W dniu 25 kwietnia 2017 r. około godziny 12.45 na terenie jednej z budów w Rzeszowie podczas wykonywania prac malarskich, poszkodowany spadł z drabiny rozstawnej z wysokości około 1 m doznając lekkich obrażeń ciała.
 
UTRATA PRZYTOMNOŚCI
W dniu 20 luty 2017 r. około godziny 12.20 na terenie jednego z zakładów w Rzeszowie podczas transportu urządzenia optycznego o wadze około 70 kg przy użyciu wózka ręcznego, poszkodowany stracił przytomność i upadł na otaczający teren. Od chwili zdarzenia nie odzyskał przytomności.
W dniu 13 kwietnia br. zmarł w szpitalu.
 
PRZEJECHANY PRZEZ RATRAK
W dniu 25 kwietnia 2017 r. około godziny 14.20 na terenie powiatu tarnobrzeskiego podczas obsługi ratraka wykorzystywanego do celów rolniczych, operator został przejechany przez gąsienicę.
 
WYPADEK PODCZAS OBSŁUGI PRASY
W dniu 25 kwietnia 2017 r. około godziny 6.30 na terenie jednego z zakładów produkcyjnych w powiecie przeworskim podczas obsługi prasy, na rękę pracownika wysunęła się kapsuła hydrauliczna przygniatając mu dwa palce lewej dłoni.
 
PRZEJECHANY PRZEZ CIĄGNIK
W dniu 2 maja 2017 r. około godziny 12.20 na terenie powiatu przemyskiego podczas wykonywania prac porządkowych z wykorzystaniem koparko-ładowarki, poszkodowany został przejechany przez ciągnik, którym wykonywał prace. W wyniku wydarzenia poniósł śmierć.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 28 kwietnia 2017 r. około godziny 13.00 na terenie jednej z budów w powiecie przemyskim, podczas wykonywania prac na rusztowaniu poszkodowany spadł z wysokości około 3,0 m na betonową posadzkę.
 
POCHWYCENIE NOGI PRZEZ OBRACAJĄCY SIĘ WAł
W dniu 28 kwietnia 2017 r. około godziny 11.00 na terenie jednego z zakładów w Tarnobrzegu pracownik wszedł na arkusz blachy wprowadzanej pomiędzy walce i w tym momencie nastąpiło pochwycenie śródstopia lewej nogi.
 
PRZYGNIECENIE PALCA
W dniu 9 maja 2017 r. około godziny 15.45 na terenie jednego z zakładów w Stalowej Woli poszkodowany podczas operacji wymiany wałka do nawijarki z użyciem suwnicy, przygniótł sobie palec wskazujący prawej ręki doznając jego zmiażdżenia.
 
OBCIĘCIE PALCÓW
W dniu 15 maja 2017 r. około godziny 20.15 na terenie jednego z zakładów w powiecie lubaczowskim podczas obsługi piły tarczowej poszkodowany doznał obcięcia czterech palców lewej ręki.
 
DOCIŚNIĘTY PRZEZ PRZYCZEPĘ
W dniu 15 maja 2017 r. około godziny 8.30 na terenie jednego ze składowisk odpadów w województwie podkarpackim, podczas zapinania przyczepy do samochodu, poszkodowany został przyciśnięty przyczepą, doznając obrażeń głowy.
 
UDERZENIE PRZEZ SUWNICĘ
W dniu 22 maja 2017 r. około godziny 17.50 na terenie jednego z zakładów w Stalowej Woli podczas uruchamiania suwnicy poszkodowany został uderzony belką suwnicy doznając złamania kości miednicy.
 
ZŁAMANIE NOGI
W dniu 22 maja 2017 r. około godziny 9.40 na terenie jednej z kopalń w powiecie sanockim poszkodowany przechodząc po nierównej powierzchni potknął się doznając złamania nogi.
 
UDERZENIE KRATOWNICĄ
W dniu 24 maja 2017 r. około godziny 6.50 na terenie jednego z zakładów w Przeworsku poszkodowany zmieniając położenie haka suwnicy, zaczepił nim o element wykonywanej kratownicy powodując utratę równowagi elementu, który upadając docisnął poszkodowanego do posadzki betonowej.
 
UDERZENIE W GŁOWĘ
W dniu 22 maja 2017 r. około godziny 21.00 na terenie jednego z krośnieńskich zakładów, podczas transportu nawojów włókna szklanego przy użyciu wózka podwieszonego, pracownik został uderzony stalowym elementem w głowę.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 23 maja 2017 r. około godziny 00.15 na terenie jednego z zakładów w Rzeszowie podczas załadunku opon na wózek do transportu pracownik spadł z regału z wysokości około 3 m.
 
NIEZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI
W dniu 29 maja 2017 r. około godziny 8.30 na terenie jednego z zakładów w Stalowej Woli poszkodowany podczas jazdy wózkiem widłowym nie zachował ostrożności i uderzył w stojąca ładowarkę. W wyniku wydarzenia doznał stłuczenia kolana.
 
WYPADEK KOMUNIKACYJNY
W dniu 29 maja 2017 r. około godziny 12.50 na drodze publicznej w okolicach Korczowej doszło do wypadku. W wyniku pęknięcia tylnej opony samochód marki IVECO dachował. Trzech poszkodowanych doznało ogólnych potłuczeń ciała.
 
WYPADEK PRZY OBSŁUDZE PIŁY SPALINOWEJ
W dniu 23 maja 2017 r. około godziny 7.00 na terenie jednego z zakładów powiatu bieszczadzkiego poszkodowany w trakcie przecinania odpadów tartacznych został uderzony w czoło przez łańcuch piły spalinowej. W wyniku wydarzenia doznał przecięcia skóry i uszczerbku kości czołowej.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 23 maja 2017 r. około godziny 9.00 na terenie jednej z sanockich firm podczas pracy przy montażu instalacji hydraulicznej poszkodowany spadł z drabiny z wysokości około 2 m doznając stłuczenia i złamania trzech żeber.
 
ZMIAŻDŻENIE PALCÓW
W dniu 31 maja 2017 r. około godziny 14.00 na terenie jednej z podrzeszowskich firm pracownik podczas przenoszenia elementu stalowego doznał obrażeń dwóch palców lewej dłoni.
 
POŻAR
W dniu 31 maja 207 r. około godziny 17.00 na terenie jednego z zakładów powiatu łańcuckiego doszło do pożaru. Nikt nie został ranny.
 
POŻAR PYŁU DRZEWNEGO
W dniu 1 czerwca 2017 r. około godziny 6.20 na terenie jednego z zakładów w Mielcu podczas opróżniania silosu z trocinami nastąpił wybuch, a następnie pożar pyłu drzewnego. Poszkodowanych zostało czterech pracowników.
 
WYBUCH GAZU
W dniu 1 czerwca 2017 r. około godziny 11.00 na terenie jednej z krośnieńskich cukierni podczas rozpalania pieca do wypieku ciasta nastąpił wybuch gazu. W następstwie tego wydarzenia pracownica doznała poparzeń ręki i twarzy.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 1 czerwca 2017 r. około godziny 9.30 na terenie jednej z krośnieńskich firm podczas wysypywania trocin na przyczepę, pracownik spadł z wysokości około 2,0 m.
 
USZKODZENIE PALCA
W dniu 3 czerwca 2017 r. około godziny 5.30 na terenie jednego z tarnobrzeskich zakładów podczas obsługi maszyny tkackiej poszkodowana doznała obrażeń palca prawej ręki.
 
USZKODZENIE PALCÓW
W dniu 31 maja 2017 r. około godziny 8.20 na terenie jednej z firm w powiecie jasielskim podczas naprawy wózka jezdniowego poszkodowany włożył palce w obracający się wentylator chłodnicy doznając amputacji części kciuka i uszkodzenia palca wskazującego prawej ręki.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 6 czerwca 2017 r. około godziny 16.00 na terenie jednego z zakładów w Tarnobrzegu podczas mycia okien poszkodowana spadła z parapetu doznając złamania trzech żeber.
 
USZKODZENIE STOPY W dniu 7 czerwca 2017 r. około godziny 9.30 na terenie jednego z zakładów w Jaśle podczas zabezpieczania belek z folią PVC przed osunięciem doszło do osunięcia się belek i przygniecenia stopy pracownika.
 
POPARZENIE
W dniu 7 czerwca 2017 r. około godziny 12.40 na terenie jednego z rzeszowskich lokali gastronomicznych podczas wymiany butli na gaz propan-butan, która została wcześniej zgłoszona jako niesprawna, doszło do rozszczelnienia, wycieku gazu i zapłonu, wskutek którego zostały poparzone dwie osoby.
 
USZKODZENIE PALCÓW
W dniu 1 czerwca 2017 r. około godziny 10.00 na terenie jednego z zakładów w powiecie dębickim podczas naprawy prasy BVH pracownik doznał urazu prawej dłoni.
W dniu 7.06.2017 r. w wyniku komplikacji amputowano część małego palca paliczka dalszego prawej dłoni.
 
UDERZENIE ELEMENTEM KONSTRUKCYJNYM NACZEPY
W dniu 8 czerwca 2017 r. około godziny 11.00 na terenie jednego z zakładów w powiecie stalowowolskim podczas piaskowania elementu konstrukcyjnego naczepy najazdowej o masie około 1 tony, element konstrukcyjny wywrócił się na zleceniobiorcę powodując u poszkodowanego uraz głowy i pleców.
 
AMPUTACJA KCIUKA
W dniu 8 czerwca 2017 r. około godziny 16.45 na terenie powiatu leskiego podczas cięcia listewki drewnianej na kliny na pilarce tarczowej - ukośnicy MAKITA LS1018L poszkodowany obciął sobie kciuk lewej ręki.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 10 czerwca 2017 r. około godziny 2.00 na terenie jednego powiatu jasielskiego poszkodowany spadł przez otwór znajdujący się w podłodze strychu z wysokości około 2,5 m doznając urazu głowy.
 
PRZEJECHANIE
W dniu 13 czerwca 2017 r. około godziny 10.00 na terenie jednego z rzeszowskich zakładów podczas przechodzenia przez plac manewrowy pracownica została potrącona i przejechana tylnymi kołami busa po nogach i klatce piersiowej.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 16 czerwca 2017 r. około godziny 9.00 na terenie jednej z budów w Jaśle poszkodowany spadł z rusztowania z wysokości około 2,0 m doznając rany ciętej głowy i ogólnych potłuczeń ciała.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 13 maja 2017 r. około godziny 11.40 na terenie jednego z zakładów w Mielcu pracownik spadł z przewracającego się rusztowania z wysokości około 2 m, doznając złamania kości śródstopia i podudzia lewej nogi.
 
PRZYGNIECENIE
W dniu 26 czerwca 2017 r. około godziny 9.30 na terenie jednego z zakładów w Stalowej Woli podczas spawania ramy do ciągnika TD-89 pracownik został przygnieciony konstrukcją ramy, doznając stłuczenia okolicy lędźwiowej.
 
PRZEJECHANIE WÓZKIEM WIDŁOWYM
W dniu 22 czerwca około godziny 13.00 na terenie jednego z zakładów w powiecie łańcuckim podczas jazdy na widłach wózka widłowego jedna z wideł zsunęła się i poszkodowany wpadł pod jadący wózek. W wyniku wydarzenia doznał uszkodzenia nogi.
 
WYPADEK W SKLEPIE
W dniu 3 lipca 2017 r. około godziny 13.30 na terenie jednego z rzeszowskich sklepów poszkodowana podczas wykładania mrożonek na stoisku z rybami, poślizgnęła się na kostce lodu doznając złamania lewej ręki.
 
POTKNIĘCIE
W dniu 3 lipca 2017 r. około godziny 10.15 w Lesku poszkodowany przechodząc po terenie budowy potknął się doznając uszkodzenia nogi.
 
UPADEK Z DRABINY
W dniu 4 lipca 2017 r. około godziny 14.00 na terenie jednej z budów w Leżajsku, poszkodowany spadł z drabiny z wysokości około 3,0 m na betonowe podłoże, doznając urazu głowy i nadgarstka.
 
WYPADEK PODCZAS ROZŁADUNKU PUSTAKÓW
W dniu 5 lipca 2017 r. około godziny 8.30 na terenie jednej z budów w Rzeszowie poszkodowany podczas rozładunku pustaków ceramicznych doznał obrażeń lewej nogi.
 
WYPADEK PRZY UŻYCIU SZLIFIERKI KĄTOWEJ
W dniu 7 lipca 2017 r. około godziny 16.30 na terenie jednej z budów w Rzeszowie poszkodowany podczas cięcia kształtownika stalowego szlifierką kątową doznał obrażeń lewej nogi.
 
ZDARZENIE POTENCJALNIE WYPADKOWE
W dniu 12 lipca 2017 r. około godziny 8.00 na terenie jednego z magazynów w Rzeszowie podczas przeładunku przesyłek kurierskich doszło do rozszczelnienia pojemnika z substancją chemiczną powodując zadymienie hali. Nikt nie odniósł obrażeń.
 
URAZ OCZU
W dniu 13 lipca 2017 r. około godziny 12.00 na terenie jednego z zakładów produkcyjnych w powiecie jasielskim poszkodowany podczas używania pistoletu do laminowania doznał urazu oczu.
 
ZMIAŻDŻENIE PALCÓW
W dniu 12 lipca 2017 r. około godziny 10.00 na terenie jednego z zakładów w Stalowej Woli poszkodowany podczas transportu odkuwki stalowej przy użyciu suwnicy doznał zmiażdżenia trzech palców lewej ręki.
 
URAZ PRZEDRAMIENIA
W dniu 17 lipca 2017 r. około godziny 10.00 na terenie jednej z budów w powiecie przemyskim poszkodowany podczas montażu płyty warstwowej doznał rozcięcia przedramienia prawej ręki.
 
WYPADEK NA DRODZE
W dniu 18 lipca 2017 r. około godziny 7.30 podczas budowy chodnika operator koparki wtargnął na jezdnię pod nadjeżdżający samochód osobowy. W wyniku tego wydarzenia doznał złamania prawej nogi.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 19 lipca 2017 r. około godziny 11.40 na terenie jednej z budów w Mielcu poszkodowany podczas prac porządkowych spadł z rusztowania z wysokości około 2,0 m, doznając złamania trzech żeber.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 26 lipca 2017 r. około godziny 14.00 na terenie jednego z remontowanych budynków w Jaśle poszkodowany wszedł na strop nad szybem windy (strop wykonany z płyt G-K), który załamał się pod jego ciężarem. W wyniku tego wydarzenia poszkodowany spadł z wysokości około 9 m na kabinę windy doznając złamania ręki, żeber i ogólnych potłuczeń ciała.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 26 lipca 2017 r. około godziny 11.30 na terenie jednego z zakładów w powiecie przemyskim poszkodowany podczas próby zejścia z dachu, gdzie wykonywał prace związane z usuwaniem starego pokrycia dachowego, spadł z wysokości około 2,6 m na betonowe podłoże.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 26 lipca 2017 r. około godziny 15.30 na terenie jednej z budów w powiecie przeworskim podczas prac związanych z dociepleniem budynku, poszkodowany spadł z rusztowania z wysokości około 6 m.
 
WYPADEK PODCZAS OBSŁUGI SZLIFIERKI
W dniu 31 lipca 2017 r. około godziny 8.00 na terenie jednego z zakładów w powiecie przeworskim podczas cięcia elementów metalowych z użyciem szlifierki kątowej doszło do rozerwania tarczy tnącej, powodując obrażenia twarzy poszkodowanego.
 
PRZYGNIECENIE STOPY W dniu 31 lipca 2017 r. około godziny 14.40 na terenie jednej z podrzeszowskich firm podczas wykonywania prac transportowych związanych z przemieszczaniem brodzików z wykorzystaniem wózka ręcznego, doszło do wywrócenia wózka wraz z ładunkiem (o masie ok. 800 kg), który spadając przygniótł prawą stopę poszkodowanego.
 
UDERZENIE DRABINĄ W dniu 1 sierpnia 2017 r. około godziny 14.30 na terenie jednej z budów w Rzeszowie podczas przechodzenia obok drabiny rozstawnej jeden z pracowników potrącił drabinę, która upadając zraniła poszkodowanego.
 
UPADEK Z DRABINY
W dniu 2 sierpnia 2017 r. około godziny 14.00 na terenie jednej z budów w Mielcu, podczas prac malarskich sufitu prowadzonych z wykorzystaniem drabiny, doszło do upadku poszkodowanego na posadzkę. Poszkodowany w wyniku upadku stracił na chwilę przytomność.
 
POPARZENIE ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM
W dniu 5 sierpnia 2017 r. około godziny 16.15 na terenie jednego z zakładów w Stalowej Woli poszkodowany otrzymał informację o awarii młyna E Bloku 7 zasilającego palniki pyłem węglowym. Podczas naprawy wyłącznika pracownik został porażony łukiem elektrycznym, doznając poparzenia twarzy, rąk i klatki piersiowej.
 
UDERZENIE PRZEZ TRANSPORTOWANY CIĘŻAR
W dniu 16 sierpnia 2017 r. około godziny 10.00 na terenie powiatu rzeszowskiego podczas przesuwania słupów zdemontowanej linii energetycznej za pomocą HDS zleceniobiorca został uderzony przez przesuwany słup, doznając złamania nogi prawej.
 
NAJECHANIE PRZEZ WÓZEK
W dniu 16 sierpnia 2017 r. około godziny 10.00 na terenie jednej z firm w powiecie niżańskim poszkodowany został najechany wózkiem podnośnikowym doznając złamania ręki i obrażeń stopy.
 
UDERZENIE ODPRYSKIEM STALI
W dniu 16 sierpnia 2017 r. około godziny 22.00 na terenie jednego z zakładów w Stalowej Woli podczas znakowania rury stalowej, pracownik został uderzony odpryskiem stali w głowę.
 
AMPUTACJA KCIUKA
W dniu 18 sierpnia 2017 r. około godziny 8.10 na terenie jednego z zakładów w Dynowie poszkodowany podczas obsługi strugarki do drewna doznał obcięcia kciuka prawej dłoni.
 
URAZ RĘKI
W dniu 23 sierpnia 2017 r. około godziny 9.10 na terenie jednego z zakładów w Rzeszowie pracownik podczas przecinania rury wydechowej samochodu osobowego przy użyciu szlifierki kątowej, doznał rozcięcia przedramienia lewej ręki.
 
POPARZENIE
W dniu 23 sierpnia 2017 r. około godziny 15.00 na terenie jednego z zakładów w Dębicy podczas produkcji emalii nitrocelulozowej pracownik dolewał do reaktora mieszaninę cieczy łatwopalnej. W pewnym momencie nastąpił zapłon dolewanej mieszaniny, w wyniku czego doszło do pożaru. Poszkodowany pracownik doznał oparzenia obu rąk i twarzy.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 26 sierpnia 2017 r. około godziny 8.50 na terenie budowy w powiecie tarnobrzeskim podczas przenoszenia płyty poliwęglanowej pracownik spadł przez otwór technologiczny w dachu z wysokość 7,5 m. W wyniku tego wydarzenia poniósł śmierć na miejscu.
 
UDERZENIE SPADAJĄCYM GRUZEM
W dniu 25 sierpnia 2017 r. około godziny 11.40 na terenie jednej z budów w Strzyżowie, podczas wychodzenia z budynku, poszkodowany został uderzony w nogę spadającym z dachu gruzem.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
W dniu 28 sierpnia 2017 r. około godziny 8.30 na terenie jednej z rzeszowskich firm, podczas odbezpieczania ładunku rur stalowych poszkodowany spadł z naczepy doznając obrażeń głowy.
 
AMPUTACJA
W dniu 28 sierpnia 2017 r. około godziny 12.50 na terenie jednego z zakładów w Czudcu podczas obsługi piły tarczowej poszkodowany doznał obcięcia dwóch palców lewej ręki.
 
POPARZENIE ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM
W dniu 29 sierpnia 2017 r. około godziny 10.20 na terenie jednego z zakładów w powiecie rzeszowskim podczas usuwania awarii zaniku energii elektrycznej, poszkodowany został poparzony łukiem elektrycznym.
 
URAZ RĘKI
23 lipca 2017r. około godziny 18.55 na terenie zakładu w Szczepańcowej podczas załadunku zgrzewki z octem, jedna z butelek rozbiła się raniąc poszkodowanego w rękę.
 
PORAŻENIE PRADEM I UPADEK Z WYSOKOŚCI
5 września 2017r. o godzinie 9.50 na terenie budowy w Sanoku podczas wymiany przyłącza elektrycznego poszkodowany został porażony prądem. W wyniku tego wydarzenia stracił równowagę i spadł z drabiny z wysokości około 2,5 m doznając ogólnych potłuczeń ciała.
 
NIEOSTROŻNA JAZDA WÓZKIEM WIDŁOWYM
7 września 2017r. około godziny 18.15 w Mielcu podczas zawracania wózkiem podnośnikowym operator w wyniku nieostrożnej jazdy doznał otwartego złamania nogi.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
9 września 2017r. około godziny 8.40 na terenie budowy w Sanoku podczas demontażu płyt azbestowo-cementowych poszkodowani spadli z wysokości 5 m.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
9 września 2017r. o godzinie 9.30 na terenie budowy w Stalowej Woli poszkodowany spadł przez niezabezpieczony otwór wentylacyjny z wysokości 12 m doznając ciężkich obrażeń.
 
ZBIOROWE ZATRUCIE
8 września 2017r. o godzinie 7.25 na terenie hali produkcyjnej zakładu w Stalowej Woli podczas akcji gaśniczej oleju hydraulicznego, który wydobywał się z przepalonego węża ciśnieniowego siedmiu pracowników doznało zatrucia dymem.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
7 września 2017r. o godzinie 10.10 na terenie budowy w miejscowości Trzebuska podczas prac dekarskich poszkodowany spadł na strop z wysokości 2 m doznając stłuczenia kręgosłupa.
 
URAZ DŁONI
8 września 2017r. o godzinie 7.10 w pomieszczeniu produkcji na terenie zakładu w Kosinie podczas wymiany narzędzia skrawającego frezarki poszkodowany doznał zranienia dłoni lewej ręki.
 
ZBIOROWE POPAŻENIE
11 września 2017r. o godzinie 1.50 w pomieszczeniu technicznym rzeszowskiego zakładu podczas demontażu pompy wody technologicznej dwóch pracowników doznało poparzeń twarzy i rąk.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
11 września 2017r. o godzinie 13.00 na terenie budowy w Rzeszowie poszkodowany spadł z rusztowania warszawskiego z wysokości 2 m doznając złamania obojczyka i obrażeń głowy.
 
USZKODZENIE WZROKU
6 września 2017r. o godzinie 16.30 na terenie placu załadunkowego we Włoszech podczas zabezpieczania ładunku na naczepie ciągnika siodłowego pracownik został uderzony metalowym napinaczem w oko doznając trwałego uszkodzenia wzroku.
 
NAJECHANIE PRZEZ WÓZEK
11 września 2017r. o godzinie 21.15 w Krośnie na terenie zakładu produkcyjnego poszkodowana została najechana przez wózek podnośnikowy. W wyniku tego wydarzenia doznała złamania lewej nogi.
 
URAZ NOGI
14 września 2017r. o godzinie 10.00 w Rzeszowie podczas załadunku podkładów kolejowych na drezynę poszkodowany został uderzony podkładem w nogę doznając otwartego złamania kości piszczelowej.
 
URAZ DŁONI
14 września 2017r. o godzinie 10.00 na terenie zakładu produkcyjnego w Chmielowie podczas otwierania skrzyni z szybami samochodowymi dwóch pracowników doznało obrażeń palców rąk.
 
ZMIAŻDŻENIE DŁONI
14 września 2017r. o godzinie 6.40 na terenie hali produkcyjnej w Dębicy podczas obsługi wtryskarki do tworzyw sztucznych poszkodowany doznał zmiażdżenia prawej dłoni.
 
ROZCIĘCIE SKÓRY GŁOWY
18 września 2017r. o godzinie 14.00 na terenie zakładu produkcyjnego w Jaśle podczas obsługi piły tarczowej poszkodowany pochylił się w celu odrzucenia odpadu .Podnosząc się uderzył głową o ostry element pilarki. W wyniku tego wydarzenia doznał rozcięcia skóry głowy.
 
URAZ DŁONI
26 września 2017r. o godzinie 7.20 na terenie zakładu produkcyjnego w Birczy podczas obsługi pilarki tarczowej poszkodowana doznała obrażeń trzech palców lewej ręki.
 
PRZYGNIECENIE PRACOWNIKA
29 września 2017r. o godzinie 9.15 na terenie placu magazynowego w Lutczy podczas transportu płyt z konglomeratu marmurowego poszkodowany został przygnieciony trzema płytami doznając ogólnych obrażeń ciała.
 
URAZ DŁONI
września 2017r. o godzinie 9.30 na terenie zakładu produkcyjnego w Zagórzu podczas usuwania wiórów stalowych z obrabiarki poszkodowany doznał obrażeń dłoni prawej ręki.
 
POPARZENIE DRÓG ODDECHOWYCH
3 października 2017r. o godzinie 7.45 na terenie zakładu w miejscowości Jastkowice podczas podgrzewania elementu stalowego palnikiem na propan-butan poszkodowany doznał poparzeń dróg oddechowych.
 
USZKODZENIE TĘTNICY
3 października 2017r. o godzinie 11.00 w Baligrodzie podczas wyrabiania drewna opałowego poszkodowany doznał uszkodzenia tętnicy pachwinowej. W wyniku utraty krwi zmarł.
 
AMPUTACJA PALCA
5 października 2017r. o godzinie 21.50 w Ropczycach podczas obsługi maszyny pakującej poszkodowany włożył prawą rękę w strefę niebezpieczną noża zgrzewającego w wyniku czego doszło do amputacji części palca.
 
ŚMIERTELNE PORAŻENIE PRĄDEM
10 października 2017r. o godzinie 16.50 na terenie zakładu w Rogoźnicy podczas montażu gniazda trójfazowego energii elektrycznej poszkodowany został porażony doznając ciężkich obrażeń powodujących śmierć.
 
URAZ DŁONI
10 października 2017r. o godzinie 16.00 w miejscu produkcji w miejscowości Średnia Wieś podczas obsługi urządzenia do produkcji peletu poszkodowany doznał obrażeń palców prawej ręki.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
16 października 2017r. o godzinie 15.15 na terenie budowy w Rzeszowie poszkodowany spadł z rusztowania przejezdnego z wysokości około 2 m doznając obrażeń głowy i barku.
 
UDERZENIE WIERZCHOŁKIEM DRZEWA
19 października 2017r. o godzinie 13.00 na terenie leśnym podczas obalania drzewa poszkodowany został uderzony spadającym wierzchołkiem drzewa doznając ciężkich obrażeń.
 
URAZ DŁONI
19 października 2017r. o godzinie 20.00 na terenie zakładu produkcyjnego w miejscowości Stale podczas czyszczenia sita urządzenia do zagęszczania odpadów folii PCV poszkodowana doznała obrażeń trzech palców prawej ręki.
 
URAZ DŁONI
20 października 2017r. o godzinie 12.30 na terenie zakładu produkcyjnego w Zagórzu podczas obsługi piły tarczowej poszkodowany doznał obrażeń palców lewej ręki.
 
URAZ GŁOWY
23 października 2017r. o godzinie 15.05 na terenie zakładu produkcyjnego w Rzeszowie pracownik po rozpoczęciu pracy upadł uderzając głową w betonową posadzkę i odbojnik.
 
WYPADEK NA BUDOWIE
26 października 2017r. o godzinie 7.20 na budowie na terenie Niemiec poszkodowany został uderzony elementem prefabrykowanego szalunku doznając licznych obrażeń.
 
URAZ DŁONI
26 października 2017r. o godzinie 8.30 na terenie zakładu w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w trakcie obsługi prasy hydraulicznej do produkcji sklejki drewnianej, pracownica doznała przygniecenia palców obu dłoni przez prasę.
 
WYPADEK KOMUNIKACYJNY
26 października 2017r. o godzinie 23.30 w Rzeszowie podczas rozwożenia pizzy samochodem kierujący stracił kontrolę nad pojazdem i doprowadził do kolizji z autobusem. W wyniku tego wydarzenia doznał ciężkich obrażeń. .
 
AMPUTACJA PALCÓW
28 października 2017r. o godzinie 16.15 na terenie budowy w Anglii podczas montażu belki prefabrykowanej poszkodowany doznał amputacji dwóch palców prawej dłoni.
 
WYPADEK W SKLEPIE
31 października 2017r. o godzinie 15.00 na terenie sklepu w Leżajsku w trakcie rozładunku towaru z samochodu nastąpiło przewrócenie się towaru z palety na pracownika.
 
AMPUTACJA PALCA
4 grudnia 2017 roku około godziny 23.00 na terenie zakładu produkcyjnego w Dębicy, podczas wymiany noża tnącego urządzenia do przycinania detali poszkodowany doznał amputacji drugiego palca prawej ręki.
 
NAJECHANY PRZEZ CIĄGNIK
12 grudnia 2017 roku około godziny 11.00 w Przeworsku, podczas wprowadzania do garażu samochodu strażackiego przy użyciu ciągnika kierujący ciągnikiem stracił kontrolę nad pojazdem i wjechał w poszkodowanego. W wyniku tego wydarzenia poszkodowany doznał zmiażdżenia nogi
 
WYPADEK PODCZAS PRAC LEŚNYCH
13 grudnia 2017 roku około godziny 12.00 podczas prac leśnych na terenie Leśnictwa Krzywe, w trakcie okrzesywania obalonego drzewa poszkodowany został uderzony w plecy spadającym posuchem jodły.
 
ZGINĄŁ PODCZAS NAPRAWY
13 grudnia 2017 roku około godziny 12.25 na terenie łańcuckiego zakładu, podczas prac naprawczych dźwignika zamontowanego na samochodzie do przewozu kontenerów z nieczystościami pracownik został przygnieciony elementami konstrukcji dźwignika do ramy samochodu. W wyniku doznanych obrażeń poszkodowany poniósł śmierć.
 
UPADEK Z DRABINY
13 grudnia 2017 roku około godziny 19.00 na terenie hali produkcyjnej zakładu w Stalowej Woli, podczas montażu śrutownicy poszkodowany spadł z drabiny z wysokości 2.5 m.
 
WYPADEK W RESTAURACJI
15 grudnia 2017 roku około godziny 13.00 w pomieszczeniu kuchni restauracji w Rzeszowie, podczas przenoszenia garnka z gorącą płynną zawartością poszkodowany oblał sobie nogi.
 
AWARIA ŻURAWIA
19 grudnia 2017 roku około godziny 10.00 na terenie hali produkcyjnej w zakładzie w Nowej Dębie, pracownik został uderzony przez oderwane ramie żurawia. W wyniku tego wydarzenia doznał lżejszych obrażeń.
 
WYPADEK PODCZAS BUDOWY MOSTU
21 grudnia 2017 roku około godziny 15.30 na terenie budowy mostu na rzece Strug w Tyczynie, w trakcie montażu tymczasowego mostu trzech pracowników doznało obrażeń na skutek uderzenia stalową belką.
 
UPADEK Z WYSOKOŚCI
22 grudnia 2017 roku około godziny 10.00 na terenie budowy w Krośnie, pracownik trakcie wykonywania prac spadł z rusztowania, w wyniku tego zdarzenia poszkodowany doznał lekkich obrażeń ciała.
 
UPADEK ZE SCHODÓW
22 grudnia 2017 roku około godziny 8.30 na terenie budowy w Łękach Dolnych, w trakcie schodzenia po schodach poszkodowany poślizgnął się i spadł z wysokości 3 m.
 
UPADEK Z DACHU
28 grudnia 2017 roku około godziny 11.00 na terenie budowy budynku mieszkalnego w Besku, podczas montażu więźby dachowej poszkodowany spadł z rusztowania z wysokości 2 m.

 


GIP Przejdź do GIP

WAŻNY KOMUNIKAT

W ZAKRESIE NDS I NDN

Kalendarium

PWŚCPSN
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Wypadki


  • banner177356
  • banner49918
  • banner177358
  • banner49920
  • banner201682
  • banner177360
  • banner177359
  • banner193283
  • banner177357