Briefing prasowy Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie

W dniu 16 września 2020 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbył się briefing prasowy Pani Barbary Kiełt - Okręgowego Inspektora Pracy i Pani Anety Gronowicz - Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy oraz Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty z udziałem przedstawicieli mediów regionalnych: TVP3 Rzeszów, Polskiego Radia Rzeszów, Radia VIA oraz Gazety codziennej Super Nowości.

W trakcie spotkania z przedstawicielami mediów, które było kontynuacją spotkań z mediami Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przedstawiło aktualne informacje z działań prowadzonych w ramach ograniczania zagrożeń związanych z koronawirusem.

Okręgowy Inspektor Pracy w trakcie briefingu, zapoznała przedstawicieli mediów z danymi statystycznymi obrazującymi stan działań kontrolno-nadzorczych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie na terenach powiatów województwa podkarpackiego, w których wprowadzono zwiększone obostrzenia sanitarne; jak również przekazała informacje dotyczące kontroli PIP w zakresie prawidłowego stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem. Okręgowy Inspektor Pracy w trakcie spotkania przekazała również aktualne informacje dotyczące uruchomionego programu profilaktycznego „Bezpiecznie w szkole”.

Pani Małgorzata Rauch, która wzięła udział w spotkaniu przedstawiła informacje dotyczące sytuacji w szkołach i placówkach oświatowych, przy czym wskazywała i podkreśliła zaangażowanie i fachowość pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie wspierających dyrektorów szkół w działania na rzecz ograniczania zagrożenia zakażenia koronawirusem.

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie podziękowała Okręgowemu Inspektorowi Pracy za pomoc i uruchomienie, tak ważnego oraz potrzebnego programu wsparcia dla szkół i placówek oświatowych.