Wiosenne Targi Innowacji w Boguchwale.

W dniu 6 czerwca br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się spotkanie z rolnikami pn. „Wiosenne Targi Innowacji”, które były kolejną okazją do propagowania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym.

W trakcie plenerowej imprezy pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie zorganizowali stoisko informacyjno - promocyjne, na którym  rozdawano broszury o tematyce związanej z bezpieczeństwem pracy w gospodarstwach rolnych. Broszury wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Ponadto na stoisku zostały zorganizowane dwa konkursy pn. „Bądź bezpieczny w gospodarstwie rolnym” oraz „Bezpiecznie na wsi”. Rolnicy oraz ich dzieci odpowiadając na pytania konkursowe chętnie rozmawiali o nieprawidłowościach i zagrożeniach w gospodarstwach rolnych oraz okolicznościach i przyczynach wypadków przy pracy rolniczej. W konkursie nagrodzonych zostało 5 rolników oraz 35 dzieci. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.      

W imprezie wzięły udział instytucje naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, firmy nasienne, chemiczne zajmujące się produkcją środków ochrony roślin, nawozów oraz podłoży ogrodniczych, systemów nawodnień i magazynowania wody, a także drobnego sprzętu ogrodniczego i wiele instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.

Wszystkie działania prewencyjno – promocyjne w rolnictwie indywidualnym ze względu na obecną sytuację epidemicznej są przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z zaleceniami mającymi na celu ochronę zdrowia pracowników OIP i uczestników spotkań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.