„PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM STRESU W MIEJSCU PRACY"

Stres od wielu lat jest zjawiskiem powszechnym. Żyjemy coraz szybciej, starając się sprostać licznym wymaganiom. Jednym z największych  obciążeń dla człowieka jest życie zawodowe.

Czynniki psychospołeczne występujące w środowisku pracy w dużym stopniu wpływają na zdrowie pracowników oraz na zmniejszenie ich efektywności i wydajności. Z powodu złego samopoczucia pracownika, spowodowanego długotrwałym stresem, są przyczyną wypadków.

Według statystyk ponad 80 proc. pracowników w Polsce odczuwa stres w pracy. Jest to jedno z zagrożeń psychospołecznych, na które należy zwrócić taką samą uwagę jak na zapewnienie bezpiecznego stanowiska pracy.

Prognozuje się, że stres stanie się jednym z najważniejszych  wyzwań dla pracowników i pracodawców w najbliższej przyszłości, stąd też Państwowa Inspekcja Pracy od kilku lat realizuje program prewencyjny pod nazwą „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Celem prowadzonych przez nas działań jest dostarczenie wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy, a także identyfikacja tego rodzaju zagrożeń oraz metody przeciwdziałania im.

Do programu w 2021r. postanowiły dołączyć: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Zespół Szkół w Łukawcu, Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim. W ramach programu odbyły się szkolenia, prowadzone przez młodszego inspektora pracy Annę Pietrzyk. W dniu 24 maja br. dla pracowników Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, w dniu 27 maja br. dla pracowników Zespołu Szkół w Łukawcu, natomiast szkolenie, dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim przeprowadzono 8 czerwca br.  Szkolenia, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i obowiązujące zakazy, odbyło się online za pośrednictwem platformy MS Teams.  

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali dodatkowo bezpłatne materiały i wydawnictwa wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy.